mih26.jpg

 

Το μέλλον των αγροτικών. Τα αγροτικά προϊόντα, τα οποία θα έχουν καλύτερο μέλλον μέχρι το 2030, θα είναι κυρίως το ελαιόλαδο, τα γαλακτοκοµικά και το κρασί, δηλαδή προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας. Οι καθαρές εξαγωγές ελαιόλαδου της ΕΕ θα µπορούσαν να αυξηθούν 5% ετησίως έως το 2030. Μέχρι το 2030 προβλέπεται η αύξηση της κατανάλωσης τυριού κατά +1 κιλό (21,8Kg/κεφαλή). Ευρωπαϊκή Επιτροπή agronews.gr, 18/12/2020

Κοινωνικό Συμβόλαιο. «Κάτι καλό μπορεί να προκύψει από τη δυστυχία αυτού του έτους της πανδημίας. Και αυτό πρέπει να περιλαμβάνει ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο κατάλληλο για τον 21ο αιώνα». Economist, typosproastion.gr, 18/12/2020. Σε αυτό το νέο κοινωνικό συμβόλαιο θα πρέπει να είναι προτεραιότητα η πρωτογενής παραγωγή πραγματικού πλούτου, η τοπική αγροτοδιατροφική τουλάχιστον αυτάρκεια, η ατομική αξιοπρέπεια και η κοινωνική ευημερία. Και αυτά παράλληλα με την περιβαλλοντική ισορροπία και την κυκλική οικονομία, ενώ το «ΟΡΑΜΑ για την αγροτική Ευρώπη το 2040» ξαναβάζει στις επιλογές της ευρωπαϊκής  επιτροπής τις περιαστικές περιοχές, όπως η Αττική ύπαιθρος.

Θεϊκό ελαιόλαδο. Το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο του συνεταιρισμού Κάτω Αγιάννη Πιερίας «ΘΕΪΚΟ ΟΛΥΜΠΟΣ» πέτυχε να είναι ολοκληρωμένης διαχείρισης και επι πλέον πιστοποιημένο πλούσιο σε βιοφαινόλες που έχει στην ετικέτα του «Ισχυρισμό Υγείας- Ηealth Claim». Το ελαιόλαδο (φυσικός χυμός του καρπού της ελιάς) στο πλαίσιο μιας ισορροπημένης μεσογειακής διατροφής παίζει σημαντικό ρόλο στην καλή υγεία του οργανισμού. Ιδιαίτερα, εάν έχει πιστοποιημένα πάνω από 5 mg υδροξυτυροσόλης και παραγώγων (πχ. σύμπλοκο ελαιοευρωπαΐνης & τυροσόλης) ανά 20gr ελαιόλαδου. Εφόσον, βέβαια, τρως ημερήσια 20gr ελαιόλαδου, τότε μπορεί να αναγράφεται στην ετικέτα. Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό κανονισμό 432/2012, ο καταναλωτής είναι σίγουρος, ότι αγοράζει ένα υγειοπροστατευτικό προϊόν. ΜΠΡΑΒΟ στον συνεταιρισμό «ΘΕΪΚΟ ΟΛΥΜΠΟΣ» που πουλά υγειοπροστατευτικό ελαιόλαδο. Δ. Ρουκάς, Αντιπεριφέρεια Πιερίας, 18/12/2020.

Ελαιοπυρήνας-ζωοτροφή. Η χρήση του ελαιοπυρήνα στην εκτατική διατροφή των βοοειδών, δεδομένης και της υψηλής διατροφικής του αξίας, θα μπορούσε να αποτελέσει μία αποδοτική πρακτική κυκλικής οικονομίας. Ινστιτούτο Αγροτικών Ερευνών Βαλένθια & Ομοσπονδία Αγροτικών Συνεταιρισμών Βαλένθια. Ισπανικό Υπουργείο Γεωργίας. Olimerca. olivenews.gr, 15/12/2020

Παραβιάσεις. «Με την κατάρρευση των αγροτικών προτύπων ζωής, τα παραδοσιακά όρια δυνατοτήτων της κοινωνίας είχαν παραβιαστεί επανειλημμένα και η σοφία των πατεράδων είχε αποδειχθεί συχνά λανθασμένη. Κατά συνέπεια, οι απλοί άνθρωποι δεν είχαν κανένα πρότυπο κρίσης για να εκτιμήσουν την αξιοπιστία ή την αοριστία της πολιτικής ρητορικής», Ουίλιαμ Μακνήλ. «Η μεταμόρφωση της Ελλάδας μετρά τον β’ παγκόσμιο πόλεμο». 2017. McNeill, W. H. (1977). Greek Metamorphosis, 1945-75. Bulletin of the American Academy of Arts and Sciences 30(7): σελ. 16. Facebook K. Καραντινινής, 28/11/2020.

«Πιστοποιήσεις». Οι πιέσεις από τα super market, η νομική ευθύνη του παραγωγού, η αστικοποίηση του πληθυσμού, η απομάκρυνσή του από τους τρόπους παραγωγής, οι περιβαλλοντικές ευαισθησίες, οι έντονες πιέσεις από τη βιομηχανία μεταποίησης και η τάση για διαφοροποίηση, δημιουργούν την ανάγκη για πιστοποίηση. Η άλλη λύση είναι οι τοπικές εφοδιαστικές αλυσίδες, όπου πραγματική πιστοποίηση είναι το «πρόσωπο» του παραγωγού ή/και μεταποιητή.

Κυνηγούν τον κτηνοτρόφο. Η κτηνοτροφική Ελλάδα εξακολουθεί να στενάζει. Και αντί να στηρίξουμε τον Έλληνα κτηνοτρόφο για να αυξήσει την παραγωγή του... τι κάνουμε; Τον φορολογούμε! Ο κλάδος της κτηνοτροφίας  θα μπορούσε και θα έπρεπε να αποτελεί βασικό εργαλείο για την άρση των οικονομικών αδιεξόδων που αντιμετωπίζει το κράτος και κατ' επέκταση ολόκληρη η κοινωνία. Η ελληνική κτηνοτροφία είναι αναπόσπαστο κομμάτι του πολιτισμού μας με κυρίαρχο ρόλο στη συνοχή των κοινωνιών της υπαίθρου. Άλλωστε, αν εξαιρέσουμε τον τουρισμό, ποιος είναι ο πυλώνας, όπου στηρίζεται η εθνική οικονομία και η χώρα, η κοινωνία ευρύτερα, αν όχι ο πρωτογενής τομέας; Φαίνεται, όμως, ότι αυτό δεν το έχουμε καταλάβει ακόμη. Και επιμένουμε σε ένα εντελώς στρεβλό μοντέλο, που δεν οδηγεί πουθενά… Για το γεγονός, ότι δεν μπορούμε πάντα να συνεργασθούμε, να συνεννοηθούμε, να παλέψουμε μαζί σε κοινούς στόχους... Χ. ΑΡΕΤΟΣ. Καλαμπάκα. Facebook, 23/12/2020

Κοινωνική Οικονομία. Κυκλοφόρησε το 20ο τεύχος του ηλεκτρονικού περιοδικού "Κοινωνική Οικονομία" (https://isem-journal.blogspot.com/p/blog-page_6670.html) του Ινστιτούτου Συνεταιριστικών Ερευνών & Μελετών (ΙΣΕΜ), με συντονιστή τον ομότιμο καθηγητή Κ. Απόστολόπουλο. Υπάρχει άρθρο: «ΟΟΣΑ - Η κοινωνική οικονομία και η κρίση του Covid-19» και άρθρο «Μέλη-Συνεταιριστές & Μέλη – Επενδυτές στον Αγροτικό Συνεταιρισμό» της κας Α. Μητροπούλου.

ΔΕΝ ΤΑ ΤΗΡΟΥΝ! Νόμος 4764/2020: ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από Covid-19… και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις, Άρθρο 147. Η παρ. 3 του άρθρου 17Α του ν. 4056/2012 (Α΄ 52) τροποποιείται και διαμορφώνεται, ως εξής: «3. Όσες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις λειτουργούσαν εντός ή πλησίον κατοικημένων περιοχών, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παρ. 2 και εφόσον επιθυμούν να συνεχίσουν τη λειτουργία τους, υποχρεούνται να υποβάλλουν αίτημα στην οικεία Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτην. (ΔΑΟΚ) μέχρι τις 31.12.2021. Έως την ημερομηνία αυτή, αναστέλλεται η ισχύς των διοικητικών πράξεων που εκδόθηκαν, αλλά δεν εκτελέστηκαν και διατάσσουν τη διακοπή λειτουργίας, την αποβολή, την κατεδάφιση ή την επιβολή προστίμου. Οι διοικητικές πράξεις του προηγούμενου εδαφίου ανακαλούνται οριστικά, εφόσον εκδοθεί η άδεια διατήρησης της παρ. 2»

Δρόμοι. Οι δρόμοι ενώνουν: περιοχές, ανθρώπους, δραστηριότητες. Ταυτόχρονα, όμως, μεταφέρουν ολοένα και πιο μακριά και πιο βαθιά το κακό «αποτύπωμα» του ανθρώπου μέσα στο περιβάλλον. Καταστρέφει τη «συνέχεια» της φύσης, τη ζωή ειδών και την υγεία οικοτόπων. Η διατήρησή περιοχών χωρίς δρόμους έχει μεγάλη σημασία, καλώντας την πολιτεία να τις προστατεύσει αυστηρά. «Οι δρόμοι σχετίζονται αποδεδειγμένα με τις πέντε κυριότερες αιτίες της απώλειας της βιοποικιλότητας: την αλλαγή της χρήσης της γης, την άμεση εκμετάλλευση των πόρων, την κλιματική αλλαγή, τη ρύπανση και τα εισβλητικά είδη», καθηγητής Β. Κατή, Παν. Ιωαννίνων. Γ. Λιάλιου, ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, oikologein.blogspot.com, 22/12/2020.

Δασικοί χάρτες. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ακινήτων-ΠΟΜΙΔΑ και ο Πανελλήνιος Σύλλογος Ιδιοκτητών Αγροτικών Ακινήτων ζητούν από τους περιφερειάρχες να παρέμβουν υπέρ του νόμου 4685/2020 (αυτεπάγγελτη αναμόρφωση δασικών χαρτών) και κατά του ΓΕΩΤΕΕ και άλλων δημοσίων υπαλλήλων, διότι το ζήτημα αφορά την τεράστια κατηγορία των κτηνοτρόφων από τις υπερβολές των δασολόγων-δασαρχών… «Δεν θα μείνουμε αμέτοχοι απέναντι σε όσους, με πρόσχημα την προστασία των Δασών, έχουν μεταβάλλει την Ελλάδα σε ένα απέραντο δάσος ή για να αυξήσουν τις αρμοδιότητες τους στη δημοσία διοίκηση, καλυπτόμενοι πίσω από τις αποφάσεις του ΣτΕ, το οποίο οι ίδιοι παραπληροφόρησαν». Δ. Κοτσώνης. thessaliatv.gr, 22/12/2020. (σ.σ. Ο "εκτσογλανισμός" -πολιτική ορολογία- των συντεχνιών, ίσως κάνει την πολιτεία να «δει» την πραγματική καταστροφή των κτηνοτρόφων και της κτηνοτροφίας που συμβαίνει τις τελευταίες δεκαετίας με θύτες τους δασάρχες. Την άποψη «απρεπέστατη» είχε καταθέσει ο περιφερειάρχης Ηπείρου κ. Α. Καχριμάνης.

Άδηλη εργασία. Έρευνα μεταξύ γονέων σε πέντε πλούσιες χώρες κατέληξε στο συμπέρασμα, ότι η μη αμειβόμενη εργασία των μητέρων στο σπίτι σχεδόν διπλασιάστηκε στην πανδημία covid 19 και έφτασε τις 65 ώρες την εβδομάδα, περίπου κατά ένα τρίτο περισσότερο σε σχέση με αυτή των ανδρών. Στην Αγγλία επισημαίνεται, ότι «υπάρχουν στοιχεία επιστροφής στη δεκαετία του ’50» σε ό,τι αφορά τον καταμερισμό των εργασιών. Στην Τουρκία στη διάρκεια των lockdown οι γυναίκες κάνουν τέσσερις φορές περισσότερες δουλειές στο σπίτι σε σχέση με τους άνδρες. ΑΠΕ-ΜΠΕ. typosproastion.gr, 29/12/2020

Μελέτες -Αμελέτητες… Μετά 4 χρόνια κωλυσιεργιών της δημόσιας διοίκησης, υπογράφηκε στις 31/12/2020 προγραμματική σύμβαση για να ξεκινήσουν τα σχέδια βόσκησης στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Μπράβο τους, αλλά είναι μόνο η αρχή. Θα προκηρυχθούν, θα γίνουν ενστάσεις, θα κατοχυρωθούν, θα ξεκινήσουν οι μελέτες, θα γίνουν οι μελέτες, θα παραδοθούν οι μελέτες και μετά θα δούμε, εάν θα εφαρμοσθούν και πώς. ΤΡΑΓΙΚΟΣ εμπαιγμός των κτηνοτρόφων, οι οποίοι πρέπει να βρουν τον τρόπο να επιβιώσουν σε αυτό το εχθρικό περιβάλλον. Απλώς, ας αναλογισθεί κάποιος τα άπειρα χρόνια ταλαιπωρίας των κτηνοτρόφων, ενώ οι γειτονικοί δημόσιοι υπάλληλοι μισθοδοτούνται και συνταξιοδοτούνται, αλληλοσυγχαίροντας εαυτούς και αλλήλους, διότι κατάφεραν να υπογράψουν προγραμματικές…

Για την καταγραφή, Δημήτρης Μιχαηλίδης, ΑγροΝέα, 6998282382

Πηγή φώτο:

<a href='https://www.freepik.com/photos/food'>Food photo created by wirestock - www.freepik.com</a>

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn