agrotu29.jpg

Η 27η Σεπτεμβρίου έχει οριστεί ως Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού το 1970. Κύριος στόχος της είναι η ανάδειξη της οικονομικής, κοινωνικής, πολιτικής και πολιτιστικής συμβολής του τουρισμού στην ευδαιμονία της διεθνούς κοινότητας. Το θέμα της Παγκόσμιας Ημέρας Τουρισμού του 2021 είναι «Τουρισμός για την ανάκαμψη χωρίς αποκλεισμούς».

Ο αγροτουρισμός είναι αγροτικό επάγγελμα που ασκείται μόνο από αγρότες. Τα αγροτικά επαγγέλματα είναι η γεωργία, η κτηνοτροφία, η αλιεία και η δασοπονία, και μόνο συμπληρωματικά (όχι αποκλειστικά, ούτε κυρίαρχα) η παραγωγή ενέργειας, η μεταποίηση η εμπορία της δικής τους παραγωγής και ο αγροτουρισμός.

Δηλαδή αγροτουρισμός είναι η παροχή τουριστικών υπηρεσιών (εστίαση, διαμονή, ξενάγηση κ.λπ.) από αγρότες στις εγκαταστάσεις τους σε φιλοξενούμενους.

Τουρισμός υπαίθρου είναι μια επιχειρηματική μορφή ειδικής μορφής τουρισμού ο οποίος αναπτύσσεται στην ύπαιθρο, έχει ίσως αρκετά στοιχεία που μοιάζουν με τη ζωή στην ύπαιθρο, αλλά δεν προσφέρονται από επαγγελματία αγρότη.

Για τον τουρισμό λειτουργούν εξειδικευμένα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης, Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και Πανεπιστημιακές Σχολές, καθώς και πληθώρα ιδιωτικών επιχειρηματικών εκπαιδευτικών υπηρεσιών.

Για τον αγροτουρισμό ως αγροτικό επάγγελμα δεν λειτουργούν γνωστές σχολές.

Με μια επιστημονική διαστροφή ως εκπαιδευτική διαδικασία θεωρούν κάποιοι ανεγκέφαλοι καρεκλοκένταυροι μόνο ότι γίνεται:

  • μέσα σε τέσσερις τοίχους
  • με μια υψωμένη έδρα για τον δάσκαλο / καθηγητή ως πομπό γνώσεων
  • με μαθητές / σπουδαστές καθισμένους απέναντι στον δάσκαλο ως δέκτες
  • σε 45λεπτες διδακτικές ώρες
  • για 5-6 ώρες ημερησίως επί 5ήμερη εβδομάδα

Από όσες παιδαγωγικές μεθόδους εντοπίστηκαν σε διάφορες πηγές καταγράφηκαν: 1. η εισήγηση / διάλεξη, 2. η επίδειξη, 3. η διήγηση, 4. η ατομική μελέτη, 5. η παρακολούθηση διδασκαλιών, 6. ο διάλογος, 7. η μαιευτική (κατευθύνεται από το δάσκαλο), 8. οι ερωταποκρίσεις, 9. ο ελεύθερος διάλογος, 10. το στρογγυλό τραπέζι / πάνελ, 11. η ιδεοθύελλα (brainstorming), 12. η διερευνητική μέθοδος, 13. η μελέτη περίπτωσης, 14. η λύση προβλήματος, 15. η λήψη απόφασης (συμβούλια), 16. τα σχέδια εργασίας (μέθοδος project), 17. οι ομάδες εργασίας, 18. η μικροδιδασκαλία, 19. η προσομοίωση, 20. τα παιχνίδια ρόλων, 21. η βιωματική μάθηση, 22. η πειραματική μέθοδος, 23. η δραματοποίηση, 24. το παιχνίδι, 25. η έρευνα, 26. εκπαιδευτικές επισκέψεις, 27. συνεντεύξεις με επιστήμονες, καλλιτέχνες, πολιτικούς κ.λπ., 28. η διδασκαλία με ηλεκτρονικά μέσα, 29. η θεατρική παράσταση, 30. οι ομάδες συνάντησης, 31. η συμβουλευτική, 32. η κριτική διδασκαλία και 33. ο κριτικός στοχασμός (reflection).

Ωστόσο πουθενά δεν εντοπίσαμε τη μαθητεία, τη μαθητεία σε αγρόκτημα. Πιθανόν οι αστοί θεωρούν τη μαθητεία ανυπόληπτη παιδαγωγική μέθοδο ή προσπαθούν να κρατήσουν μακριά τα νεότερα μέλη της κοινωνίας από τις αρχές και την ηθική της τοπικής αγροτικής κοινωνίας, που είναι ενσωματωμένες στην τοπική εκπαίδευση όταν γίνεται με τη μέθοδο της μαθητείας!

Η κα Μάγδα Κοντογιάννη, κτηνοτρόφος, γραμματέας του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Περιφέρειας Αττικής (69320 94231) διευκρινίζει: Αγρότης δεν είναι επάγγελμα, είναι τρόπος ζωής. Ο αγρότης είναι ο φροντιστής του περιβάλλοντος (φυσικού, πολιτιστικού, οικονομικού, κοινωνικού). Ο αγρότης είναι «πολυεργαλείο». Ξέρει τη λειτουργία της φύσης για να τη φροντίσει. Ξέρει από πρώτες βοήθειες μόνος μέσα στην αραιοκατοικημένη ύπαιθρο. Ξέρει από πλήρη αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων πόρων. Ξέρει από διαχείριση ως επιχειρηματίας. Καταλαβαίνει από φορολογικά και λογιστικά. Κάνει επενδύσεις. Διαπραγματεύεται τις τιμές πώλησης της αγροτικής παραγωγής και των αγροτικών υπηρεσιών του (αγροτουρισμός). Ξέρει από συντήρηση των μηχανικών εργαλείων του. Ξέρει από απλές υδραυλικές εργασίες. Μπορεί να κάνει απλές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Έχει ακόμα και μια μικρή ηλεκτροκόλληση. Μπορεί να χειριστεί τα σύγχρονα ηλεκτρονικά μέσα. Εντοπίζει όλες τις απαραίτητες παραμέτρους για την υγεία και την ανάπτυξη φυτών και ζώων. Πρέπει να μπορεί να συνεργαστεί σε τοπικό επίπεδο για δημιουργία μεγεθών κλίμακας. Πρέπει να παρακολουθεί τις εξελίξεις στα κέντρα λήψης αποφάσεων. Υποστηρίζει την τοπική διατροφική αυτάρκεια. Συμμετέχει ενεργά στην τοπική ανάπτυξη. Μπορεί να παράγει / μεταποιεί την τροφή του (οικοτεχνία). Η σήμερα λεγόμενη κυκλική οικονομία είναι βασικό αξίωμα της ύπαρξης του αγρότη. Ζει και εργάζεται 365 μέρες τον χρόνο, 7 ημέρες της εβδομάδα, 24 ώρες την ημέρα. Η μονάδα εργασίας στον αγροτικό κόσμο είναι η οικογένεια (με 80% μη αμειβόμενη εργασία, Eurostat) και όχι ο επιβληθείς από τους αστούς 8ωρος εργάτης. Ο αγρότης ζει μέσα ή δίπλα στην εκμετάλλευσή του. Ο αγρότης είναι σχεδόν ενσωματωμένος στην ελληνική γη.

Τώρα τελευταία ο σεβαστός φίλος Κώστας με ενημέρωσε ότι φέτος (2021-22) θα λειτουργήσει σε ΔΙΕΚ στη δυτική Μακεδονία η ειδικότητα «Τεχνικός Αγροτουρισμού» στην Ομάδα Προσανατολισμού «Επαγγέλματα Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας». Στο αναλυτικό πρόγραμμα της ειδικότητας «Τεχνικός Αγροτουρισμού» εντοπίζουμε:

  • Ίδρυση και διοίκηση αμιγώς αγροτουριστικής μονάδας (απαράδεκτη έννοια, δεν υπάρχει «αμιγώς αγροτουριστική μονάδα», υπάρχουν μόνο χώροι φιλοξενίας σε αγροικία. Και μάλιστα σε ποσότητα που δεν θα αλλοιώνει το περιβάλλον από αγροικία / κατοικία αγρότη. Αγροτουριστική μονάδα δεν πρέπει να υπάρχει. Είναι υφαρπαγή ενός καθαρά αγροτικού επαγγέλματος από επιχειρηματίες αγροτουρισμού!
  • Ανάδειξη και ενίσχυση του γαστρονομικού τουρισμού μέσω της αξιοποίησης τοπικών προϊόντων (ο γαστρονομικός τουρισμός δεν είναι αγροτουρισμός, είναι μια ειδική μορφή τουρισμού).

Ο κ Γ. Τάσιος, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων (ΠΟΞ) δήλωσε: «Η Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού βρίσκει την Ελλάδα στο βάθρο του νικητή της φετινής σεζόν. Το ελληνικό ξενοδοχείο αποδείχθηκε η ήρεμη δύναμη μιας μεγάλης εθνικής επιτυχίας. Καταφέραμε να ανοίξει ο τουρισμός με ασφάλεια για όλους και πετύχαμε να έχουμε μια σεζόν που ξεπέρασε τις προβλέψεις, καθιστώντας απόλυτα ρεαλιστικό τον στόχο για τουριστικά έσοδα στο 50% των αντίστοιχων του 2019. Ο τουρισμός και το ξενοδοχείο απέδειξαν για μία ακόμα φορά τη μεγάλη θετική συνεισφορά τους στην οικονομία και στην κοινωνία, ακόμα και υπό τις πιο αντίξοες συνθήκες».

Με μόνο 7% των συνολικών εξόδων των ελληνικών ξενοδοχείων να διοχετεύονται σε ελληνικά προϊόντα και υπηρεσίες (2017, PwC), ενώ στη γειτονική Ιταλία οι Ιταλοί ξενοδόχοι διαθέτουν το 70% σε ιταλικά προϊόντα, ο ελληνικός τουρισμός δεν μοιάζει να υποστηρίζει την ελληνική οικονομία και κοινωνία. Περισσότερο μοιάζει να γίνονται αποικιοκρατικής μορφής business στην Ελλάδα από κάποιους επιχειρηματίες τουρισμού. Ο τουρισμός συμβάλλει στην ανάκαμψη όταν χρησιμοποιεί τοπικά προϊόντα και υπηρεσίες.

Δημήτρης Μιχαηλίδης, «Αγρονέα»

πηγή φώτο:

https://www.freepik.com/free-photo/rice-fields-ubud_1154099.htm

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn