kthn.jpg

 

Μετά την τακτική ανοιχτή συνεδρίαση στις 22/11/2023 (κάθε Τετάρτη στις 20:30) το ΔΣ του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Περιφέρειας Αττικής - Άγιος Γεώργιος συγχαίρει τις πενήντα (50) αγροτικές περιοχές που επιλέχθηκαν μετά από διοικητικές διαδικασίες για να υλοποιήσουν έργα στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης - ΠΑΑ μορφής LEADER.

Ο σημερινός ΥπΑΑΤ, Λευτέρης Αυγενάκης, και ο σημερινός αρμόδιος Υφυπουργός, Διονύσης Σταμενίτης, σε συνεργασία με τον σημερινό Γενικό Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών, Δημήτρη Παπαγιαννίδη, ανακοίνωσαν με Δελτίο Τύπου στις 20/11/2023 ότι ολοκληρώθηκε με επιτυχία η διαδικασία έγκρισης και κατανομής πόρων των Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων στο πλαίσιο της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για την επιλογή της Υπο-παρέμβασης Π3-77-4.1 «Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤοΚ - Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων)» του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΓΠ (ΣΣ ΚΓΑΠ).

Στόχος της πρόσκλησης ήταν η επιλογή και υλοποίηση τοπικών προγραμμάτων για το σύνολο των αγροτικών περιοχών της χώρας. Ειδικότερα, βάσει του Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΓΠ και της αριθ. πρωτ. 2545/10.10.2022 (Β΄ 5361) απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στόχος, από όσα είδαμε και από όσα διαβάστηκαν, ήταν η επιλογή 50 τοπικών στρατηγικών ανάπτυξης, οι οποίες θα κάλυπταν το σύνολο της χώρας με εξαίρεση τα αστικά κέντρα και τις αγροτικές περιοχές της Υπαίθρου της Αττικής.

Από τον κατάλογο των 50 περιοχών που σε γενικές γραμμές συμπίπτουν με τις Περιφερειακές Ενότητες σε όλη την Ελλάδα, λείπουν προκλητικά και αναίτια, τουλάχιστον μη επαρκώς αιτιολογημένα, οι Περιφερειακές Ενότητες της υπαίθρου της Αττικής, όπως της Δυτικής Αττικής, της Βόρειας Αττικής ή/και της Ανατολικής Αττικής, έξω από τις μεγάλες αστικές περιοχές της Αττικής, στις «καμένες» οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά περιοχές της περιαστικής αγροτικής ζώνης.

Το ΦΕΚ που περιλαμβάνει τον πίνακα κατανομής των 236 εκατομμυρίων ευρώ αφορά την υλοποίηση 50 τοπικών στρατηγικών ανάπτυξης. Περιλαμβάνονται η Αχαϊα (χωρίς την Πάτρα), το Ηράκλειο (χωρίς την πόλη του Ηρακλείου), η Θεσσαλονίκη (χωρίς την πόλη της Θεσσαλονίκης), αλλά δεν περιλαμβάνονται οι αγροτικές περιοχές της Αττικής (χωρίς την Αθήνα).

Τα ήδη εγκριθέντα στρατηγικά σχέδια ανάπτυξης προβλέπουν δημόσια χρηματοδότηση στις Ομάδες Τοπικής Δράσης από 6.200.000 ευρώ (1η Αναπτυξιακή Δωδεκανήσου ΑΑΕ ΟΤΑ) έως 3.700.000 ευρώ (50η Αναπτυξιακή Λήμνου ΑΑΕ ΟΤΑ). Τουλάχιστον ακόμα τρία τέτοιας μορφής Στρατηγικά Σχέδια Ανάπτυξης θα έπρεπε να συμπεριληφθούν για να καλύψουν τις Αγροτικές περιοχές της Υπαίθρου της Αττικής. Η Αττική διαθέτει στη Δυτική Αττική τις αγροτικές περιοχές των Μεγάρων, στη Βόρεια Αττική τις αγροτικές περιοχές των Ερυθρών, στην Ανατολική Αττική τις αγροτικές περιοχές της Αυλώνας και Καπανδριτίου κ.λπ.

Ευτυχώς τα νησιά της Αττικής συμπεριλήφθηκαν με φορέα το Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Αττικής, που εμμέσως δείχνει ότι στην Περιφέρεια Αττικής ήταν γνωστή η δυνατότητα χρηματοδοτικής στήριξης για Τοπική Ανάπτυξη μέσω του LEADER. Ο Κτηνοτροφικός Σύλλογος Περιφέρειας Αττικής - Άγιος Γεώργιος ήδη από το 2016 είχε κάνει ενημερωτικές επισκέψεις μελέτης σε δομές που υλοποιούσαν προγράμματα LEADER και μέλη του Διοικητικού του Συμβουλίου εξέθεσαν το ενδιαφέρον για συμπερίληψη αγροτικών περιοχών της υπαίθρου της Αττικής σε ημερίδες, σε συνέδρια και σε κάθε ευκαιρία, αντιμετωπίζοντας μια απαξιωτική συμπεριφορά από τους πολιτικά υπεύθυνους για τον σχεδιασμό του επόμενου Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, ειδικότερα στα έργα που θα μπορούσαν να έχουν μορφή LEADER για την Αγροτική Ύπαιθρο της Αττικής.

«Τα τοπικά προγράμματα LEADER αποτελούν ένα από τα αποτελεσματικότερα μέσα αντιμετώπισης των προβλημάτων και αναγκών του αγροτικού χώρου μέσω στοχευμένων παρεμβάσεων που σχεδιάζονται και υλοποιούνται από τους τοπικούς φορείς. Μέσα από το πρόγραμμα LEADER γίνεται πράξη η διασύνδεση του πρωτογενούς τομέα με τον κλάδο της φιλοξενίας», δήλωσε ο ΥπΑΑΤ, κύριος Λ. Αυγενάκης.

Η κυρία Μάγδα Κοντογιάννη (6932094231), γραμματέας του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Περιφέρειας Αττικής, επισημαίνει ότι «και η αγροτική ύπαιθρος της Αττικής, μετά την επέλαση του real estate των νεοεποικιστών και την καθιέρωση της κερδοσκοπικής ιδιωτικής λογικής στον περιαστικό χώρο, έχει ως επιτακτική ανάγκη την αντιμετώπιση των προβλημάτων και αναγκών του αγροτικού χώρου, ενώ ταυτόχρονα αποστερούνται οι περιαστικοί κτηνοτρόφοι από στοχευμένες παρεμβάσεις και δυνατότητες χρηματοδότησης ή/και δυνατότητες διασύνδεσης με τον κλάδο της φιλοξενίας».

Η κτηνοτροφία και οι κτηνοτρόφοι της Αττικής φρόντιζαν ευλαβώς και αειφόρα για αιώνες την περιβαλλοντική ισορροπία, εξασφάλιζαν ενιαία υγεία και πρόσφεραν δωρεάν δημόσια αγαθά, όπως καθαρό αέρα, πόσιμο νερό και ευχάριστο τοπίο.

Το 90% των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων στην Αττική στερήθηκε άδειας λειτουργίας (μέχρι 31/12/2023 με τον μαξιμαλιστικό νόμο 4056/2012) και αυτοί οι κτηνοτρόφοι στερούνται δυνατότητας χρηματοδότησης από Σχέδια Βελτίωσης, στερούνται πρόσβασης στους καταναλωτές με Αγορές Αγροτών, στερούνται δυνατότητας δημιουργίας οικοτεχνίας της παραγωγής τους, στερούνται δυνατοτήτων τυποποίησης ή/και σύνδεσης της αλυσίδας αξίας της αγροδιατροφής στην Αττική, στερούνται δυνατοτήτων χρηματοδότησης της φροντίδας στο περιβάλλον της Αττικής, στερούνται της αναγκαίας υποστήριξης της αγροτικής επιχειρηματικότητας, στερούνται κέντρων μαθητείας, στερούνται στήριξης της άυλης πολιτιστικής τους κληρονομιάς, υφίστανται βίαια απομάκρυνση των αξιών, του τρόπου ζωής τους κ.λπ.

Αν δεν οφείλεται σε στρεβλή παρέμβαση των δημοσίων υπαλλήλων - τεχνοκρατών εις βάρος της Αγροτικής Υπαίθρου της Αττικής, εάν δεν οφείλεται σε επιλογή-παράβλεψη της ηγεσίας της Περιφέρειας Αττικής, εάν δεν οφείλεται σε αδιαφορία των εκλεγμένων εκπροσώπων των αγροτικών περιοχών, εάν δεν οφείλεται σε «τσιμεντολαγνεία» των τοπικών αρχόντων, αδυνατεί κάποιος νοήμων να κατανοήσει τη σημειούμενη διάκριση εις βάρος των αγροτών επιλεκτικά (γεωργών, κτηνοτρόφων, δασοκόμων, οικοτεχνών κ.λπ.) της Υπαίθρου της Αττικής.

Και ο κύριος Γιάννης Κοντογιάννης, πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Περιφέρειας Αττικής, προσκαλεί να αξιοποιηθούν όλες οι υπάρχουσες ή νέες ευκαιρίες υποστήριξης της Αγροτικής Αττικής Υπαίθρου (και με LEADER, και με ΟΧΕ, και με επιχειρηματικότητα, και με τοπικές συνέργειες κ.λπ.).

Για την καταγραφή, Δημήτρης Μιχαηλίδης, 6998282382, ΑγροΝέα, AgroBus

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn