topikh-anaptyxh_1004.jpg

Πραγματοποιήθηκε η πρώτη δημόσια ανοιχτή συνάντηση όσων ενδιαφέρθηκαν για τη σύσταση ομάδας πρωτοβουλίας με σκοπό τη δημιουργία ομάδας τοπικής δράσης (ΟΤΔ, local action group, LAG, group action locale) στις 7 Απριλίου στην τοποθεσία Βουστάσιο Κοντογιάννη στο Μενίδι της Αττικής.

Στην ομάδα πρωτοβουλίας για τη δημιουργία Ομάδας Τοπικής Δράσης Υπαίθρου Αττικής προσφέρθηκαν να συνδράμουν (κατά αλφαβητική σειρά) οι: Νικόλαος Κορδαλής (εμπόριο κρέατος), Αλέξανδρος Μόσχος (άνθη), Γιώργος Παπαβασίλης (κηπευτικά), Αναστασία Σαρχόσογλου (Restart) και Γιάννης Κοντογιάννης (κτηνοτρόφος), ενώ θα βοηθιούνται από τους Γιώργο Γκαγκαράτζα, Μάγδα Κοντογιάννη και τον γράφοντα.

Χρονικός ορίζοντας δραστηριοποίησης είναι η προσεχής διετία, ενώ στον οδικό χάρτη σημειώθηκε ότι στο επόμενο εξάμηνο, μέσα στο 2019, θα γίνουν συναντήσεις σε διάφορες περιοχές με τοπικές συλλογικότητες για ενημέρωση και συμμετοχή ώστε μέχρι το τέλος του 2020 να έχει διαμορφωθεί η πρόταση για την τοπική ανάπτυξη στην ύπαιθρο της Αττικής.

Καθορίστηκε η τακτική συνάντηση την πρώτη Πέμπτη κάθε μήνα στις 21:00 στα γραφεία του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Αττικής (Πλήθωνος Γεμιστού 14, 136 78 Αχαρναί) και η συνεχής ενημέρωση όλες τις Πέμπτες (πάντα στις 21:00) με κάθε διαθέσιμο τρόπο.

Η επόμενη ανοιχτή σε συλλογικότητες ενημερωτική συνάντηση θα γίνει στα Μέγαρα (σε ημέρα και ώρα μετά την Ανάσταση, μετά τις 29/4) και η δεύτερη στην Παλλήνη (6/6, 21:00), ενώ η τρίτη σχεδιάζεται για τη Μάνδρα και η τέταρτη για τον Μαραθώνα. Προτάσεις για ενημερωτικές συναντήσεις θα κατατίθενται και θα εξετάζονται από την ομάδα πρωτοβουλίας.

Πρώτος στόχος της ΟΤΔ Υπαίθρου Αττικής μπορεί να είναι η κοινοτική (τοπική) ανάπτυξη όπως την ορίζει ο καθηγητής Γ. Δαουτόπουλος ήδη από το 1986 ως «σχεδιασμένη αλλαγή σε κοινοτικό επίπεδο που αποβλέπει στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης του τοπικού πληθυσμού και μπορεί να υποβοηθηθεί από έναν φορέα αλλαγής σε τρόπο ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή των κατοίκων τόσο στον προσδιορισμό του περιεχομένου του τοπικού προγράμματος αλλαγής, όσο και στη διαδικασία υλοποίησής του» («Τοπική ανάπτυξη», σελ. 29, ISBN 960-90046-1-X). Έχει γίνει απολύτως σαφές σε όλους ότι ανάπτυξη δεν είναι όρος αποκλειστικά οικονομικός, αλλά περιλαμβάνει αλλαγές και στην κοινωνία, με στόχο την ευημερία των ανθρώπων / κατοίκων μιας περιοχής / κοινότητας.

Δεύτερος στόχος της ΟΤΔ Υπαίθρου Αττικής μπορεί να είναι η συμμετοχή της υπαίθρου της Αττικής στα προγράμματα τοπικής ανάπτυξης υπαίθρου μορφής LEADER. Η τοπική ανάπτυξη µε πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (ΤΑΠΤΟΚ, CLLD), βασισµένη στην προσέγγιση LEADER, είναι µια µέθοδος σχεδιασµού και υλοποίησης ολοκληρωµένων αναπτυξιακών τοπικών στρατηγικών µε τη συµµετοχή εταίρων σε τοπικό επίπεδο προκειµένου να αντιµετωπιστούν αποτελεσµατικά οι οικονοµικές, κοινωνικές, περιβαλλοντικές και δηµογραφικές προκλήσεις που αντιµετωπίζουν οι αγροτικές περιοχές.

Τρίτος στόχος της ΟΤΔ Υπαίθρου Αττικής μπορεί να είναι η συμμετοχή της υπαίθρου της Αττικής στα προγράμματα ολοκληρωμένων χωρικών επενδύσεων. Οι ολοκληρωμένες χωρικές επενδύσεις (ΟΧΕ) αποτελούν εργαλείο ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης για την εφαρμογή αναπτυξιακών στρατηγικών συγκεκριμένων χωρικών ενοτήτων και στην προκειμένη περίπτωση για την ύπαιθρο της Αττικής. Οι περιοχές αυτές είτε παρουσιάζουν συγκεκριμένα προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν με συνολικό τρόπο είτε διακρίνονται από σημαντικές αναπτυξιακές δυνατότητες, οι οποίες μπορούν να αξιοποιηθούν και να μεγιστοποιηθούν με βάση ένα ολοκληρωμένο αναπτυξιακό σχέδιο. Στους στόχους της χωρικής στρατηγικής κάθε περιοχής περιλαμβάνονται η βελτίωση της οικονομικής κατάστασης και της απασχόλησης, η με κοινωνικούς όρους βελτίωση της καθημερινής ζωής των πολιτών και η διατήρηση του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος με βάση την αειφόρο προσέγγιση της αναπτυξιακής διαδικασίας.

Σε γενικές γραμμές επισημάνθηκε ότι οι δυτικές κοινωνίες βρίσκονται αυτή την περίοδο σε μια φάση αποκέντρωσης, μια αντίθετη προς την οικονομική παγκοσμιοποίηση τάση, μια ενίσχυση του πατριωτισμού (όπως διακηρύχτηκε από το βήμα του ΟΗΕ, Δεκέμβριος του 2018), έναν προσανατολισμό προς τοπιοποίηση. Ενώ ταυτόχρονα ενισχύεται ο «τόπος» ακόμα και στη χώρα μας με τον «Καλλικράτη» και τον «Κλεισθένη». Τώρα πλέον υπάρχει επαρκής καταναλωτική δύναμη, ακόμα και σε μικρές κοινωνίες, λόγω των επισκεπτών, που μπορούν να στηρίζουν την τοπική ανάπτυξη. Επίσης στα πανεπιστήμια πλέον διδάσκεται η ανάπτυξη των τοπικών εφοδιαστικών αλυσίδων (short supply chain, SSC) εκεί που παλαιότερα το μόνο που εξεταζόταν ήταν η παγκοσμιοποιημένη εφοδιαστική αλυσίδα.

Συζητήθηκε το σωστό timing με τη σκέψη ότι η διετία (από σήμερα μέχρι το τέλος του 2020) μέχρι την επόμενη προγραμματική περίοδο 2021-2027 επιτρέπει σωστή κοινωνική ζύμωση και συναντίληψη σε μια ομάδα συλλογικοτήτων για να προετοιμάσουν τη συμμετοχή στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση προγραμμάτων τοπικής ανάπτυξης για την ύπαιθρο της Αττικής.

Ένα παράδειγμα στο οποίο συμμετείχαν μερικοί από τους παριστάμενους ήταν η συμπερίληψη των νέων αγροτών Αττικής το 2009 στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013 με αποδοχή αιτήσεων στο έργο «Νέοι Γεωργοί» των νέων της υπαίθρου της Αττικής για πρώτη φορά. Μέχρι τότε δεν αναγνωρίζονταν οι νέοι της υπαίθρου της Αττικής ως δυνητικοί δικαιούχοι συμμετοχής στο έργο «Νέοι Γεωργοί».

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε χάρη στην προσφορά του χώρου από την κα Μάγδα Κοντογιάννη και την οικογένειά της, τους οποίους ευχαρίστησαν οι συμμετέχοντες. Ο χώρος διαμορφώθηκε με τα λουλούδια των ανθοπαραγωγών της Κεντρικής Ανθαγοράς Αθηνών (Προμπονά, Άνω Πατήσια), οι καρέκλες και τα τραπέζια προσφέρθηκαν από τη μεγαλύτερη διαδικτυακή πλατφόρμα εύρεσης εργασίας skywalker.gr και η ιδέα γεννήθηκε σε μια ημερίδα του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και της Εταιρείας Αγροτικής Οικονομίας σε συζήτηση με την κα Αναστασία Σαρχόσογλου.

Δημήτρης Μιχαηλίδης

Δημοσιογράφος, «Αγρονέα»

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn