anaptyxh_2504.jpg

Την Κυριακή 5 Μαΐου 2019 στις 11:00, στη Λέσχη του 1oυ Συστήματος Προσκόπων Θέρμης (Μαρίνου Αντύπα 1, 57 001, Θερμη, δίπλα στο γήπεδο μπάσκετ) θα μιλήσει ο συνταξιούχος καθηγητής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Αγροτική Κοινωνιολογία) κ. Γεώργιος Δαουτόπουλος με θέμα: «Τοπική (κοινοτική) ανάπτυξη».

Το αντικείμενο της τοπικής ανάπτυξης είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον για το μέλλον στην κοινωνία της γνώσης, μετά από 70 χρόνια ειρήνης στην περιοχή μας. Και είναι ακόμα πιο ενδιαφέρον σε κοινωνίες που ανασυντάσσονται μετά από ριζική αλλαγή της φυσιογνωμίας τους. Το ενδιαφέρον της ανθρωπότητας για ανάπτυξη είναι πολύ πρόσφατο. Σχεδόν μηδαμινό σε σχέση με τις έντεκα χιλιάδες (11.000) χρόνια, από τότε που ο άνθρωπος πραγματοποίησε το πρώτο του μεγάλο άλμα (ή το πρώτο κύμα, κατά τον Αμερικανό κοινωνιολόγο και μελλοντολόγο Alvin Tofler), εξημερώνοντας τα πρώτα κατοικίδια ζώα και σπέρνοντας τα πρώτα φυτά. Το δεύτερο κύμα ταυτίζεται με τη βιομηχανική επανάσταση και το τρίτο με την επικράτηση της τεχνολογίας της πληροφορικής, που ζούμε σήμερα.

Όπως γράφει ο καθ. Γ. Δαουτόπουλος: Ο όρος «ανάπτυξη» (development), τόσο διαδεδομένος στη σημερινή εποχή, είναι πολύ νεόκοπος, αφού άρχισε να χρησιμοποιείται μόλις μετά τη λήξη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Η φτώχεια των χωρών υποτέθηκε ότι αποτελούσε απειλή για τις πλούσιες χώρες και τον συνασπισμό των «ελευθέρων κρατών», και με πολιτικά κριτήρια προωθήθηκε η ανάπτυξη. Υπεραπλουστευμένα, το έργο της ανάπτυξης έγκειτο στην απομόνωση των κύριων εξωγενών μεταβλητών και στην εφαρμογή τεχνικών όπως ακριβώς στις ανεπτυγμένες χώρες. Νομίζω ότι αυτό εφαρμόστηκε μέχρι και σήμερα στην περίπτωση της Ελλάδας και του ΔΝΤ. Κύρια εργαλεία αυτής της ανάπτυξης ήταν (είναι;) η αξιοποίηση της αποταμίευσης, η ταχεία δημιουργία βιομηχανικού κεφαλαίου και η ξένη κεφαλαιακή βοήθεια… Έτσι, η ανάπτυξη έχει ως έκφραση κάποιους αριθμούς της μορφής +2% ανάπτυξη ή –0,7% ανάπτυξη ετησίως στα οικονομικά κάποιου κράτους.

Τα τελευταία χρόνια έχει δοθεί υπερβολικά μεγάλη σημασία στην περιφερειακή ανάπτυξη. Μάλιστα, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπάρχει ιδιαίτερος επίτροπος και Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Ανάπτυξης, αλλά και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης-FEDER, με πολλά διαθέσιμα χρήματα. Στην Ελλάδα, η περιφερειακή ανάπτυξη είναι κεντρικά σχεδιαζόμενη, κυρίως με έργα υποδομής.

Ο Ινδός ποιητής Rabindranath Tagore γράφει: «Οι περισσότεροι από μας που ασχολούμαστε με τα προβλήματα της φτώχειας πιστεύουμε ότι αυτή μπορεί να ξεπεραστεί με εντατικοποίηση της παραγωγικής προσπάθειας. Ξεχνάμε ότι προκαλεί συγχρόνως την εξάντληση τόσο των πλουτοπαραγωγικών πόρων όσο και της ανθρωπιάς. Δίνει υπέρμετρες ευκαιρίες για κέρδη στους λίγους σε βάρος των πολλών. Η τροφή είναι εκείνη που τρέφει και όχι τα χρήματα, η γεμάτη ζωή κάνει κάποιον ευτυχισμένο και όχι το γεμάτο πορτοφόλι».

Η τοπική ανάπτυξη από το 1974 (λίγο μετά τη Σύσκεψη του ΟΗΕ για το Περιβάλλον) δεν ορίζεται ως θέμα αποκλειστικά οικονομικό ούτε ως αντικείμενο μιας ελίτ επιστημόνων ή εξουσιών (τεχνοκράτες, δημόσιοι υπάλληλοι, εκλεγμένοι κ.λπ.), αλλά των πολιτών. Επιτέλους αναγνωρίζεται η ανάγκη να προέχει ο άνθρωπος στην έννοια «ανάπτυξη». Ήδη από το 1976 όλοι αναγνωρίζουν τον ανθρώπινο παράγοντα, αλλά, όπως φαίνεται ακόμα και σήμερα στη σύγχρονη Ελλάδα, προτιμάται να ευημερούν οι αριθμοί και όχι οι άνθρωποι. Ακόμα και τα χρήματα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) τα παίρνει η ελληνική κυβέρνηση και τα μοιράζει σε διάφορες προτεραιότητες, για να καλύψει πολιτικές ανάγκες και όχι για να ενισχυθεί η συμμετοχή των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, όχι υπέρ του ρόλου που μπορούν να παίξουν οι πολίτες και οι οργανώσεις τους στην τοπική ανάπτυξη.

Ο καθ. Γ. Δαουτόπουλος, στο βιβλίο «Τοπική ανάπτυξη» (σελ. 29), ήδη από το 1986 ορίζει την τοπική (κοινοτική) ανάπτυξη ως «σχεδιασμένη αλλαγή σε κοινοτικό επίπεδο, που αποβλέπει στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης του τοπικού πληθυσμού και μπορεί να υποβοηθηθεί από έναν φορέα αλλαγής, σε τρόπο ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή των κατοίκων τόσο στον προσδιορισμό του περιεχομένου του τοπικού προγράμματος αλλαγής όσο και στη διαδικασία υλοποίησής του».

Το θέμα αφορά όλους τους κατοίκους της περιοχής, μεμονωμένα ή ως συλλογικότητες, αλλά και τους τοπικούς φορείς, και γι’ αυτό η πρόσκληση είναι ανοιχτή προς όλους την Κυριακή 5 Μαΐου 2019 στη Θέρμη. Στη συνάντηση της Κυριακής 21/4/2019, μετά από προτάσεις των κ. Γ. Μακαδασόπουλου, Γ. Αντωνιάδη και Δ. Μιχαηλίδη, καθορίστηκε ότι η συνάντηση της Κυριακής 2 Ιουνίου 2019 στις 11:00 θα έχει θέμα «Κυκλική οικονομία», με εισηγητή τον κ. Νικόλαο Νικολαΐδη και μια προσέγγιση στο Zero Waste με την κα Ελισάβετ-Ειρήνη Μιχαηλίδου, ενώ στις 7 Ιουλίου 2019 το θέμα θα είναι «Κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία». Ο τωρινός κύκλος ολοκληρώνεται την 1η Αυγούστου 2019, Παγκόσμια Ημέρα Προσκοπικής Μαντίλας, όπου καλούνται όλοι όσοι έδωσαν την προσκοπική τους υπόσχεση στο 1ο Σύστημα Προσκόπων Θέρμης να «βγάλουν» μια φωτογραφία με τα ρούχα τους, όπου βρίσκονται εκείνη τη μέρα, και να την αναρτήσουν στο Facebook στον ομαδικό χώρο «Ναι… Ήμουν και εγώ πρόσκοπος στο 1ο Θέρμης!» www.facebook.com/groups/131196790236544/.

Η προσπάθεια για την τοπική ανάπτυξη, όπως αποφασίστηκε, θα πρέπει να καλύπτει όλο τον Δήμο Θέρμης (δηλαδή όχι μόνο το παλιό Σέδες), ενώ συζητήθηκε και η ανάγκη για ένα κοινοτικό κέντρο με την αναγνωρισμένη μεθοδολογία του προσκοπισμού και την άριστη τεχνογνωσία των εθελοντών βαθμοφόρων κοινοτικής ανάπτυξης. Ένα προσχέδιο της πρότασης θα μπορούσε να συζητηθεί σε επόμενες συνεδριάσεις της Ομάδας Πρωτοβουλίας.

Σε σχέση με τους «Παγκόσμιους Στόχους 2030», οι Έλληνες πρόσκοποι έρχονται σε επαφή έμμεσα ή άμεσα μέσω των προσκοπικών προγραμμάτων με την ατζέντα για τη βιώσιμη ανάπτυξη (SDG’s), και ειδικότερα με την προστασία περιβάλλοντος, την τοπική κοινωνία, την ισότητα, την πολιτιστική κληρονομιά, την πολιτική προστασία κ.π.ά. Ο προσκοπισμός βοηθά τους νέους και τις νέες να γίνουν ενεργοί πολίτες.

Την Κυριακή 5 Μαΐου 2019 στις 11:00, στο 1ο Σύστημα Προσκόπων Θέρμης προσκαλούνται όλοι, άτομα και συλλογικότητες, στην εισήγηση του συνταξιούχου καθ. Γεωργίου Δαουτόπουλου: «Τοπική (κοινοτική) ανάπτυξη».

Για την καταγραφή, Δημήτρης Μιχαηλίδης, «Αγρονέα»

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn