IMG_0711_akroatirio_Magda.jpg

Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 15/10/19 στα γραφεία του Αγροτικού Συνεταιρισμού Κερατέας συνάντηση-συζήτηση συλλογικοτήτων για την ανάγκη δημιουργίας μιας μορφής πλατφόρμας συνεννόησης των συλλογικοτήτων της υπαίθρου της Αττικής, προσβλέποντας στην τοπική ανάπτυξη.

Ήταν η τέταρτη φετινή συνάντηση-συζήτηση φορέων για την ανταλλαγή σκέψεων και ενημέρωσης για τις Ομάδες Τοπικής Δράσης (Local Action Groups [LAG ή GAL], [ΟΤΔ]) και την πιθανότητα να είναι χρήσιμες στην ύπαιθρο της Αττικής, η οποία δέχεται την ισχυρή πίεση της τσιμεντοποίησης αλλά πρέπει παράλληλα να εξυπηρετεί το κλεινόν άστυ με τα 4 ή 6 ή 7 εκατομμύρια ανθρώπων καθημερινά και να είναι βιώσιμη για τους κατοίκους της.

Η πρώτη συνάντηση έγινε από τον Κτηνοτροφικό Σύλλογο Αττικής στο Μενίδι, η δεύτερη από τον ίδιο στην Παλλήνη και η Τρίτη σε συνεργασία με το Κέντρο Μελισσοκομίας Κερατέας.

Η επόμενη συνάντηση-συζήτηση είναι προγραμματισμένη για τις 9 Νοεμβρίου, στις 18:00, στον Αγροτικό Συνεταιρισμό Καπανδριτίου, ανοιχτή σε όλες τις συλλογικότητες της αττικής υπαίθρου και κυρίως της βόρειας Αττικής.

Στην Κερατέα (15/10/19) προσήλθαν πολλοί και μεταξύ αυτών οι: Δημήτρης Λεβαντής (φιλοξενών, πρόεδρος του Α.Σ. Κερατέας), Ζωή Ιωαννίδου (Α.Σ. Κερατέας), Μάγδα Κοντογιάννη (Κτηνοτροφικός Σύλλογος Αττικής), Γιάννης Κοντογιάννης (πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Αττικής), Αθανάσιος Κελμάγερ (πρόεδρος του Αγροτικού Ανθοπαραγωγικού Συνεταιρισμού Αθηνών), Γεώργιος Αλεξανδρόπουλος (πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συλλόγων), Δημήτριος Θέος (πρόεδρος Δροσιάς), Αλέξανδρος Κολοβός (Μελισσοκομικός Σύλλογος «Κεντρί»), Μαρία Χατζηδάκη (εφημερίδα «Πολιτική»), Ανδρέας Μπέκας (γεωπόνος), Στέλιος Καρβελούτσος (κτηνοτρόφος Κορωπίου), Ευαγγελία Μωραΐτη (κτηνοτρόφος Μεγάρων), Αθηνά-Ελπίδα Μιχαηλίδου (Μέγαρα), Γιάννης Βαβουράκης (ελαιοκαλλιεργητής), Μόρφω Μακρά, Γεώργιος Παπαδόπουλος, Γεώργιος Χάλαρης, Ευάγγελος Χατζηδάκης, Ιωάννης Δημητρίου, Σταμάτης Καράς, Αντώνιος Λιούμης, ο γράφων κ.ά.

Μεταξύ όσων συζητήθηκαν ήταν και το γενικό πλαίσιο της ΟΤΔ. Ξεκαθαρίστηκε ότι η ΟΤΔ «Αρράττικα» για την Κοινοτική-Τοπική Ανάπτυξη της Υπαίθρου της Αττικής είναι μια άτυπη ή/και τυπική πλατφόρμα συνάντησης, συζήτησης, ενημέρωσης, ανταλλαγής εμπειριών, συναντίληψης, αύξησης του κοινωνικού κεφαλαίου, διαμόρφωσης και σύνθεσης προτάσεων για ένα master plan, διαχείρισης και προώθησης του κοινού σχεδίου κοινοτικής-τοπικής ανάπτυξης.

Μια ΟΤΔ δημιουργείται για να συμβάλλει στην αξιοποίηση, την ανάπτυξη, τη διαχείριση, τη συντήρηση και την προστασία των πόρων της περιοχής, την εισαγωγή της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας στο παραγωγικό σύστημα, την εισαγωγή και τη διεύρυνση της χρήσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, την υποστήριξη και την ανάπτυξη συλλογικών δομών και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, την κοινοτική και την κοινωνική ανάπτυξη, την αξιοποίηση των δυνατοτήτων της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας και γενικότερα τη βελτίωση της ζωής και της εργασίας και την ευημερία των κατοίκων της υπαίθρου της Αττικής σε συνεργασία με ΟΤΔ άλλων περιοχών.

Η ΟΤΔ «Αρράττικα» δεν υποκαθιστά τις δομές που δρουν στην Αττική ούτε δημιουργεί κάποιας μορφής ομοσπονδία ή νομική ή οικονομική δέσμευση ή εκπροσώπηση. Αποτελεί πρωτοβουλία των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών που θέλει να θέσει ως προτεραιότητα μια στρατηγική τοπικής ανάπτυξης με ολοκληρωμένο και πολυτομεακό χαρακτήρα στις περιοχές της υπαίθρου της Αττικής, στην οποία εκπροσωπούνται δημόσιοι, ιδιωτικοί και κοινωνικοί τοπικοί φορείς.

Μια ΟΤΔ έχει τα εξής κύρια χαρακτηριστικά: ολοκληρωμένη χωρική προσέγγιση, προσέγγιση από τη βάση («από τα κάτω»), καινοτομία, ολοκληρωμένο πολυτομεακό προσανατολισμό, δικτύωση και συνεργασία και συνέργειες μεταξύ όλων.

Έγινε κατανοητό ότι η συμμετοχή στην ΟΤΔ δεν δημιουργεί κάποια νομική δέσμευση ούτε δίνει δικαίωμα εκπροσώπησης σε κάποιον ή κάποια δομή. Οι συμμετέχοντες, εφόσον απαιτείται, όσοι συμφωνούν, συστήνουν κατά περίσταση τυπικές δομές με συγκεκριμένες υποχρεώσεις και δεσμεύσεις για υλοποίηση συγκεκριμένων στόχων.

Μέχρι τον Δεκέμβριο του 2019 θα γίνονται ενημερώσεις με πρωτοβουλία όποιας συλλογικότητας (τοπικής ή κινηματικής) το θέλει και συντονιστή τον γράφοντα (6998 282382). Μετά θα σχηματιστεί Ομάδα Πρωτοβουλίας, που θα αναλάβει τις πρωτοβουλίες για τη σύνθεση της ΟΤΔ.

Η κα Μάγδα Κοντογιάννη (6932 094231) θα δραστηριοποιηθεί προσωρινά για την τεχνική υποστήριξη των επόμενων εκδηλώσεων, με κάθε συλλογικότητα να μπορεί να απευθύνεται για τον ορισμό ημέρας συνάντησης-ενημέρωσης στην περιοχή της. Η κα Μάγδα Κοντογιάννη είχε μετάσχει στην ενημερωτική εκστρατεία το 2015-2016 με 18 συναντήσεις και επισκέψεις μελέτης σε λειτουργούσες ΟΤΔ στην Ελλάδα, οι πολύτιμες εμπειρίες των οποίων θα γίνει προσπάθεια να αξιοποιηθούν στη νέα προσπάθεια.

Στόχος αυτής της νέας προσπάθειας, όπως είπε ο κ. Κοντογιάννης, είναι:

  • Μέχρι τον Δεκέμβριο του 2019 να γίνουν ανοιχτές ενημερώσεις.
  • Μετά τον Δεκέμβριο του 2019 να συσταθεί Ομάδα Πρωτοβουλίας με βάση τις αποφάσεις των Δ.Σ. των συλλογικοτήτων που θα θέλουν να μετάσχουν.
  • Το 2020 θα συνταχθούν σχέδια και θα παρθούν πρωτοβουλίες για την ένταξη της υπαίθρου της Αττικής σε Σχέδια Τοπικής Ανάπτυξης (ΤΑΠΤΟΚ).
  • Το 2021-2027 θα συνταχθούν και θα υποβληθούν προτάσεις σε προγράμματα.

Ο κ. Δημήτριος Λεβαντής (πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Κερατέας) υπερθεμάτισε στην πρόταση ενεργοποίησης των τοπικών συλλογικοτήτων και θύμισε σε όλους ότι μόνο χάρις στη συντονισμένη προσπάθεια των συλλογικοτήτων της Αττικής το 2006-2007 επιτεύχθηκε η αναγνώριση του δικαιώματος σε νέους της υπαίθρου της Αττικής για πρώτη φορά να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα «Νέων Γεωργών» του ΠΑΑ 2007-2013, αλλά και σε Σχέδια Βελτίωσης των αγροτικών εκμεταλλεύσεων της αττικής υπαίθρου.

Ήδη προγραμματίστηκε συμμετοχή στην παρουσίαση του βιβλίου «Σκέψεις για την τοπική ανάπτυξη», η οποία θα γίνει στις 30 Νοεμβρίου 2019, στις 19:00, στον Πολυχώρο Πολιτισμού Αθηναΐς (Βοτανικός, Αθήνα), στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας GRBossible 2019, που οργανώνει το Skywalker.gr.

Η επόμενη ανοιχτή συνάντηση είναι προγραμματισμένη για το Σάββατο 9 Νοεμβρίου, στις 18:00, στα γραφεία του Αγροτικού Συνεταιρισμού Καπανδριτίου (λεωφ. Αθηνών-Καλάμου). Πληροφορίες: κα Αργυρώ Ντάση (6932 686658) και κα Μάγδα Κοντογιάννη (6932 094231).

Δημήτρης Μιχαηλίδης
Δημοσιογράφος, συγγραφέας, «Αγρονέα»

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn