topikh-anaptyxh_1403.jpg

 

Την Τετάρτη 16 Μαρτίου 2022 στις 21.00 ο Κτηνοτροφικός Σύλλογος Περιφέρειας Αττικής προσκαλεί σε ανοικτή δημόσια διαδικτυακή συζήτηση μέσω  Zoom στο https://us02web.zoom.us/j/83875624321?pwd=ZGFhQ1NLTVZQdUcrcUFZdE91ZXN6Zz09 με θέμα «Τοπική επιχειρηματικότητα».

Αν επιχειρηματικότητα είναι η διάθεση για δράση με μεγάλες αβεβαιότητες, τότε οι αγρότες είναι εξ ορισμού επιχειρηματίες, και μαζί με τους άλλους τοπικούς επιχειρηματίες πρέπει να μπορούν να συμβάλλουν στην τοπική ανάπτυξη.

Τοπική ανάπτυξη είναι η σχεδιασμένη αλλαγή σε τοπικό κοινοτικό επίπεδο που αποβλέπει στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης του τοπικού πληθυσμού και μπορεί να υποβοηθηθεί από έναν φορέα αλλαγής (όχι κρατικό, αλλά από τις οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών) σε τρόπο ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή των κατοίκων τόσο στον προσδιορισμό του περιεχομένου του τοπικού προγράμματος αλλαγής, όσο και στη διαδικασία υλοποίησής του (καθ. Γ. Δαουτόπουλος, «Τοπική ανάπτυξη», 1986, σελ. 29).

Συνήθως φορέας τοπικής επιχειρηματικότητας είναι τα τοπικά επιμελητήρια. Αλλά αυτά είναι αποδυναμωμένα με τα κεντρικά (!) επιμελητήρια, όπως είναι το Τεχνικό Επιμελητήριο, το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο, το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο κ.λπ. Επιπλέον τα τοπικά επιμελητήρια, από μια παράλογη ιδιοτροπία και κάποιας μορφής bullying εις βάρος των αγροτών, δεν περιλαμβάνουν τους αγρότες, αλλά μόνο κάποιες αγροτικές συνεταιριστικές δομές.

Για την ανάπτυξη της τοπικής επιχειρηματικότητας είναι προαπαιτούμενο και απαραίτητο να υπάρχουν σταθερές χρήσεις γης. Η χωροταξική νομοθεσία και ιδίως οι ρυθμίσεις που αφορούν στη χωροθέτηση και εφαρμογή διατάξεων για τις χρήσεις γης στην Ελλάδα συνεχίζουν να αποτελούν ένα αρνητικό ιστορικό βάρος. Βάρος με δυσμενείς συνέπειες τόσο στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των κατοίκων ενός τόπου, όσο και στην προστασία του περιβάλλοντος, την αειφορική διαχείριση των φυσικών πόρων και την αγροδιατροφική επάρκεια.

Επιχειρηματικά πάρκα, ΒΙ.ΠΕ., Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις (ΟΧΕ), κτηνοτροφικά πάρκα, Περιοχές Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης (ΠΟΤΑ), ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών, στεγασμένες αγορές αγροτών, περιοχές παραγωγής τροφής, χώροι logistics κ.ά. είναι ίσως μερικά εργαλεία.

Το σημαντικότερο όμως όλων των σχεδιασμών είναι η ανάπτυξη Τοπικών Εφοδιαστικών Αλυσίδων και Τοπικών Συμφώνων Ποιότητας, με στόχο τα τοπικώς παραγόμενα αγροτικά προϊόντα από αυτόχθονες φυλές ή ντόπιες ποικιλίες να περνούν από επεξεργασία τοπικά με τοπικές συνταγές (πολιτισμός, γαστρονομία) για να καταναλωθούν τοπικά (είτε από τους κατοίκους είτε από τους επισκέπτες).

Λένε ότι ο πρωτογενής τομέας συμβάλλει με (2,5x5=) 12,5% στο ελληνικό ΑΕΠ και ο τουρισμός (10x1,8=) 18%. Η μη καλή «βιομηχανοποιημένη» γεωργία και κτηνοτροφία ίσως στέλνουν στο εξωτερικό (εισαγωγές λιπασμάτων, υβρίδια πολλαπλασιαστικού υλικού, πετρέλαια, φάρμακα κ.λπ.) το 35% των εξόδων παραγωγής, αλλά δυστυχώς ο μαζικός τουρισμός ξοδεύει το 93% των εξόδων του (τρόφιμα, υπηρεσίες, PWC-2017) στο εξωτερικό. Ο σημερινός ελληνικός τουρισμός λειτουργεί διαβρωτικά για την τοπική κοινωνία, για την τοπική οικονομία και την τοπική ανάπτυξη, αφαιρώντας πόρους, ως ένας σύγχρονος καταστρεπτικός για την τοπική ευημερία των τοπικών κατοίκων «αποικιοκράτης».

Οι τοπικοί εμπορικοί σύλλογοι, ο Μελισσοκομικός Σύλλογος, ο Κτηνοτροφικός Σύλλογος Περιφέρειας Αττικής, οι εξωραϊστικοί σύλλογοι, οι πολιτιστικοί σύλλογοι, οι ιστορικοί σύλλογοι, οι εθνικοτοπικοί σύλλογοι, οι επιστημονικές εταιρείες, οι πτηνοτροφικοί σύλλογοι, ο Αγροτικός Σύλλογος Ασπροπύργου, ο Αγροτικός Σύλλογος Φυτικής Παραγωγής Δυτικής Αττικής, ο Αγροτικός Σύλλογος Μαραθώνα, οι Όμιλοι Φίλων Πινακοθήκης, οι σύλλογοι πολυτέκνων, το Ιστορικό & Λαογραφικό Μουσείο Αχαρνών, το Λύκειο Ελληνίδων, ο Σύλλογος Γυναικών Θρακομακεδόνων, φιλότεχνες λέσχες, ενώσεις γυναικών, λαογραφικές εταιρείες, εθελοντικές ομάδες, σύλλογοι γυναικών, αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες κ.ά. μπορούν να συστήσουν μια Ομάδα Τοπικής Δράσης με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης του τοπικού πληθυσμού.

Σημαντικό είναι να ξεκαθαριστεί προς κάθε κατεύθυνση ότι μια κοινωνία ανθρώπων συνήθως αναπτύσσεται σε έναν τόπο, όπου ο τόπος έχει τρία βασικά χαρακτηριστικά: (1) κοινά γεωγραφικά χαρακτηριστικά (ένα νησί, μια λεκάνη απορροής υδάτων, ένα βουνό, ένα λεκανοπέδιο, μια πεδιάδα, μια κοιλάδα κ.λπ.), (2) κοινά πολιτιστικά χαρακτηριστικά των κατοίκων της και (3) πίστη ότι όλοι μαζί έχουν κοινό μέλλον. Η πίστη στο κοινό μέλλον ίσως να είναι η πιο ισχυρή παράμετρος.

Μετά τη χρηματοπιστωτική κρίση (2008) και την πανδημία του Covid-19 (2020) η παγκοσμιοποίηση της ευθείας, «καουμπόικης» οικονομίας αποδυναμώνεται. Η ευθεία οικονομία είχε κύριο χαρακτηριστικό τον χρόνο (ταχύτητα).

Σήμερα αναπτύσσεται ραγδαία η κυκλική οικονομία, με τον κύκλο να έχει μέγεθος τόπου και τοπικής κοινωνίας. Η κυκλική οικονομία έχει κύριο χαρακτηριστικό τον τόπο (πατριωτισμό).

Τις παραπάνω σκέψεις και πολλές περισσότερες θα προσπαθήσουν να προσεγγίσουν οι συμμετέχοντες στη δημόσια διαδικτυακή συζήτηση την Τετάρτη 16 Μαρτίου 2022 στις 21.00 με θέμα «Τοπική επιχειρηματικότητα» στο https://us02web.zoom.us/j/83875624321?pwd=ZGFhQ1NLTVZQdUcrcUFZdE91ZXN6Zz09 με πρόσκληση του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Περιφέρειας Αττικής.

Οι συζητήσεις κάθε Τετάρτη στις 21.00 προετοιμάζουν το υβριδικό συνέδριο «Αγροτικό Σύμφωνο 2040 Αττικής Υπαίθρου», το οποίο προγραμματίζεται για τις 18 Μαΐου 2022, 10.00-16.00.

Το Αγροτικό Σύμφωνο 2040 αποσκοπεί στην κινητοποίηση όλων των ενδιαφερόμενων τοπικών μερών για να ανταποκριθούν στις ανάγκες και στις φιλοδοξίες των αγροτικών περιοχών. Θα παράσχει ένα κοινό πλαίσιο για τη συμμετοχή όλων και τη συνεργασία σε τοπικό επίπεδο και θα βασιστεί σε διαβουλεύσεις με τους πολίτες και τους φορείς της υπαίθρου. Ο Κτηνοτροφικός Σύλλογος Περιφέρειας Αττικής καθιέρωσε τις δημόσιες συζητήσεις κάθε Τετάρτη στις 21.00.

Το μακροπρόθεσμο όραμα για τις αγροτικές περιοχές της Ε.Ε. εντοπίζει σημαντικές προκλήσεις και υπογραμμίζει ορισμένες από τις πιο υποσχόμενες ευκαιρίες που είναι διαθέσιμες σε αυτές τις περιοχές. Με την υποστήριξη του Αγροτικού Συμφώνου και του Σχεδίου Αγροτικής Δράσης, που ήδη εκδόθηκε από την Επιτροπή, το μακροπρόθεσμο όραμα στοχεύει να καταστήσει τις αγροτικές περιοχές της Ε.Ε. ισχυρότερες, πιο συνδεδεμένες, πιο ανθεκτικές και πιο ευημερούσες.

Τα συμπεράσματα του υβριδικού συνεδρίου «Αγροτικό Σύμφωνο 2040 Αττικής Υπαίθρου» στις 18 Μαΐου 2022 θα υποβληθούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Ιούνιο του 2022.

Για την καταγραφή, Δημήτρης Μιχαηλίδης, 6998 282382, «ΑγροΝέα», «AgroBus»

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn