e-learning.jpg

E-learning είναι η διαδικασία εκμάθησης μέσα από τις σύγχρονες τεχνολογίες.

Στο σημερινό κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον η διά βίου εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση αποτελεί για όλους τους ενήλικες επιτακτική ανάγκη.

Το e-learning έρχεται στο σημείο αυτό να προσφέρει λύσεις και σημαντικά οφέλη σε επιχειρήσεις και μεμονωμένα άτομα που θέλουν να επιμορφωθούν, να αποκτήσουν νέες γνώσεις, να αυξήσουν τα τυπικά προσόντα τους, να βοηθηθούν σε διαγωνισμούς και να αξιοποιήσουν τον ελεύθερο χρόνο τους.

Στο Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης (ΑΙΕ) τα προγράμματα e-learning υλοποιούνται με τη χρήση απλού λογισμικού (εκπαιδευτικής πλατφόρμας), προσαρμοσμένου στις αρχές της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Η εκπαιδευτική πλατφόρμα αποτελεί στην ουσία έναν διαδικτυακό τόπο μέσω του οποίου γίνεται η διαχείριση των ηλεκτρονικών ομάδων-τάξεων και παρέχεται η πρόσβαση των χρηστών σε αυτές.

Κάθε ηλεκτρονική ομάδα-τάξη αποτελεί προσομοίωση μιας παραδοσιακής αίθουσας διδασκαλίας. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε αυτή μέσω προσωπικού κωδικού και μπορεί να πλοηγηθεί 24 ώρες το 24ωρο στα μαθήματα, στους οδηγούς μελέτης, στα τεστ και στις ανακοινώσεις της γραμματείας.

Το εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος διατίθεται σταδιακά, περίπου ανά 25 μέρες, μέσω των ηλεκτρονικών ομάδων-τάξεων.

Ο εκπαιδευόμενος, αφού ολοκληρώσει τη μελέτη της εκάστοτε διδακτικής ενότητας, καλείται να περάσει ηλεκτρονικά, βάσει του χρονοδιαγράμματος που έχει ανακοινωθεί από τον εκπαιδευτή του, από το αντίστοιχο τεστ.

Παράλληλα παρέχεται πλήρης εκπαιδευτική υποστήριξη, δεδομένου ότι ο εκπαιδευόμενος μπορεί να απευθύνεται ηλεκτρονικά και τηλεφωνικά στον υπεύθυνο εκπαιδευτή του τμήματος.

Τα πλεονεκτήματα του e-learning

  • Δεν υπάρχουν περιορισμοί στον χρόνο και τον τόπο διεξαγωγής των μαθημάτων: Ο εκπαιδευόμενος μπορεί 24 ώρες το 24ωρο να έχει πρόσβαση στην πλατφόρμα, άρα και στο μάθημα ή το τεστ που τον ενδιαφέρει.
  • Όλοι μπορούν να παρακολουθήσουν ένα e-learning πρόγραμμα σε όποιο μέρος του κόσμου κι αν βρίσκονται. Δεν υπάρχουν μετακινήσεις, ταξίδια και συγκεκριμένες ώρες μαθημάτων.
  • Έχει χαμηλά δίδακτρα.
  • Έχει πλούσιο και σύγχρονο εκπαιδευτικό υλικό, που συνοδεύεται από εικόνες, video, links που οδηγούν σε ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες και άλλους εκπαιδευτικούς φορείς.
  • Προωθεί την ενεργή συμμετοχή του εκπαιδευόμενου μέσω των τεστ και των εργασιών.
  • Παρέχει αυτονομία μάθησης και βοηθά τον εκπαιδευόμενο να μαθαίνει και να μελετά με τους δικούς του ρυθμούς.
  • Υπάρχει άμεση αξιολόγηση για τον εκπαιδευόμενο, αφού την ώρα που υποβάλλει τις εργασίες ή περνά από τεστ ενημερώνεται για το αποτέλεσμά τους.

Τι πρέπει να προσέχουμε όταν επιλέγουμε ένα e-learning πρόγραμμα

  • Να είναι σχεδιασμένο με βάση τις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων και η ύλη του να έχει προσαρμοστεί στη μεθοδολογία της εκπαίδευσης από απόσταση.
  • Να υποστηρίζεται από εξειδικευμένους καθηγητές.
  • Να έχει ευελιξία και όχι απουσία κανόνων μάθησης και εκπαιδευτικών κανονισμών.

Στο ΑΙΕ δεν αναπαράγουμε και στο e-learning τα διά ζώσης προγράμματά μας, αλλά σχεδιάζουμε και υλοποιούμε προγράμματα επιμόρφωσης και κατάρτισης βασισμένα στις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων και διαμορφώνουμε το αντίστοιχο εκπαιδευτικό υλικό, γνωρίζοντας και αναγνωρίζοντας τις ιδιαιτερότητες της εκπαίδευσης από απόσταση. Έτσι, οι εκπαιδευόμενοι του ΑΙΕ έχουν πρόσβαση σε ένα πρωτότυπο εκπαιδευτικό υλικό, σχεδιασμένο για αυτόνομη μελέτη και προσαρμοσμένο στις ανάγκες των ενήλικων επαγγελματιών. Σε αυτή την περίπτωση ο χρόνος είναι σύμμαχος για την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων.

Τα e-learning σεμινάρια του ΑΙΕ καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα εξειδικευμένων γνωστικών αντικειμένων και προσφέρουν στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης. Η επιμόρφωση μέσα από σεμινάρια είναι το βασικό εργαλείο της διά βίου μάθησης για την προσωπική ανάπτυξη, την επικαιροποίηση των αρχικών ακαδημαϊκών γνώσεων και τη δημιουργία ανταγωνιστικών προσόντων στην επαγγελματική ζωή.

Βασιλική Μιχαλοπούλου,
Διευθύντρια Ανοικτού Ιδρύματος Εκπαίδευσης

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn