arthro_900x600.jpg

 

Όπως γνωρίζουμε η διεπιστημονικότητα και οι τεχνολογικές εξελίξεις διαμορφώνουν πλέον τα επαγγελματικά δεδομένα και επηρεάζουν την αγορά εργασίας. Το γεγονός αυτό είναι και ο λόγος που την τελευταία δεκαετία όλο και περισσότεροι νέοι στρέφονται σε εκπαιδευτικά προγράμματα τα οποία σχετίζονται άμεσα με την τεχνολογία και τις ψηφιακές δεξιότητες ακολουθώντας έτσι τις τάσεις της εποχής. Η αλήθεια όμως είναι πως παρά τις πολλές αλλαγές, υπάρχουν κάποιοι επαγγελματικοί τομείς που παρέμειναν ανεπηρέαστοι και συνεχίζουν να έχουν υψηλή ζήτηση αλλά και προοπτικές, όπως ο κλάδος των Νομικών Επιστημών.   

Η νομική αποτελεί την πιο δημοφιλή σχολή του 1ου επιστημονικού πεδίου, καθώς τη δηλώνει το μεγαλύτερο ποσοστό των υποψηφίων της ομάδας των Ανθρωπιστικών Σπουδών. Πάρα πολλοί έχουν ταυτίσει τις Νομικές Σπουδές με το επάγγελμα του δικηγόρου. Φυσικά και η δικηγορία αποτελεί παραδοσιακά την 1η επιλογή εξειδίκευσης του Νομικού επιστήμονα, παρόλα αυτά όμως υπάρχουν πολυάριθμες επιλογές που προσφέρονται με την ολοκλήρωση των σπουδών, οι οποίες εκτείνονται σε πολύ περισσότερα γνωστικά αντικείμενα από όσα μπορούμε να φανταστούμε.

Στη χώρα μας για να σπουδάσει κάποιος Νομικές Επιστήμες θα πρέπει να φοιτήσει είτε στη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.), είτε στη Νομική του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.), είτε στη Νομική του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (Δ.Π.Θ.) στη Κομοτηνή. Στα τμήματα αυτά οι φοιτητές, μέσα από τη μελέτη όλων των κλάδων του δικαίου σε εθνικό, ευρωπαϊκό αλλά και διεθνές επίπεδο, μαθαίνουν να αντιμετωπίζουν συγκρούσεις και ζητήματα της σύγχρονης κοινωνίας και ηθικής, αποκτώντας γνώσεις τις οποίες μπορούν να αξιοποιήσουν όχι μόνο για νομική σταδιοδρομία αλλά και για ένα ευρύ φάσμα επαγγελματικών ρόλων.

Οι απόφοιτοι των τμημάτων έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν τόσο στον δημόσιο τομέα όσο και στον ιδιωτικό. Έχουν τη δυνατότητα να ασχοληθούν με τα πιο γνωστά και χαρακτηριστικά επαγγέλματα του δικηγόρου, του δικαστή, του συμβολαιογράφου και του εισαγγελέα αλλά και με τα πιο εξειδικευμένα όπως του Εγκληματολόγου, του Διαμεσολαβητή και του Διπλωμάτη. Καθώς οι νόμοι βρίσκονται σχεδόν σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης ζωής και δραστηριότητας, από τα ανθρώπινα δικαιώματα και το περιβάλλον, μέχρι τις επιχειρήσεις, τις διεθνείς σχέσεις, την οικονομία, το εμπόριο κ.α., οι απόφοιτοι μπορούν αποκτώντας κατάλληλη εξειδίκευση να δραστηριοποιηθούν σε πολλούς επαγγελματικούς κλάδους, είτε αυτοί είναι άμεσα συνδεδεμένοι με το επάγγελμα του νομικού είτε όχι. Έξυνες εξειδικεύσεις δημιουργούνται σε τομείς όπως το Περιβάλλον, η Εγκληματολογία και το Εμπόριο.

Δίκαιο του Περιβάλλοντος

Οι ανεξέλεγκτες ανθρώπινες δραστηριότητες καθιστούν την προστασία του περιβάλλοντος ένα από τα κυριότερα ζητήματα της σύγχρονης εποχής. Η προφύλαξη και προάσπιση του φυσικού πλούτου αποτελεί πλέον βασικό στόχο για τη χώρα μας. Το Δίκαιο του περιβάλλοντος είναι ένας αυτόνομος κλάδος δικαίου, αποτελείται από εθνικούς νόμους, διεθνείς συνθήκες, κανονισμούς και οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συμπληρώνει τους νόμους και τους κανόνες δικαίου που έχουν ήδη δημιουργηθεί με σκοπό την καλύτερη προστασία του περιβάλλοντος. Ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα που περιλαμβάνει την ειδίκευση στο Δίκαιο του Περιβάλλοντος είναι αυτό της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Δημόσιο Δίκαιο - Δημόσιες Πολιτικές» (Public Law – Public Policies).

Εγκληματολογία

Η εγκληματολογία ερευνά το έγκλημα ως ανθρώπινη πράξη αλλά και ως κοινωνικό φαινόμενο. Στις αρμοδιότητες ενός εγκληματολόγου περιλαμβάνονται δράσεις πρόληψης και αντιμετώπισης της σύγχρονης εγκληματικότητας, καθώς και πολιτικές μεταχείρισης του εγκληματία. Παρόλο που η ειδικότητα του εγκληματολόγου είναι πολύ σημαντική, δεν αποτελεί αντικείμενο προπτυχιακού προγράμματος σπουδών στη χώρα μας και έτσι όποιος ενδιαφέρεται να ασχοληθεί με τον κλάδο της εγκληματολογίας θα πρέπει να εξειδικευτεί σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα που προσφέρεται στη χώρα μας είναι αυτό της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με τίτλο  «Ποινικές και Εγκληματολογικές Επιστήμες», στο οποίο οι σπουδαστές εμβαθύνουν σε κλασσικά προβλήματα αλλά και σε θέματα αιχμής του ποινικού δικαίου και της εγκληματολογίας τα οποία εξετάζονται από την οπτική γωνία τόσο της θεωρίας όσο και της δικαστηριακής πρακτικής.

Εμπορικό – Επιχειρηματικό Δίκαιο

Το Εμπορικό - Επιχειρηματικό Δίκαιο σχετίζεται με τα δικαιώματα, τις συμβάσεις και τη συμπεριφορά των ανθρώπων και των επιχειρήσεων που ασχολούνται με το εμπόριο, τη ναυτιλία και τη βιομηχανία. Περιλαμβάνει την εκμάθηση όλων των νομικών ζητημάτων που σχετίζονται με τη λειτουργία μιας επιχείρησης, ενσωματώνοντας στοιχεία της οικονομίας, των επιχειρήσεων, της διαχείρισης και των χρηματοοικονομικών. Στη χώρα μας λειτουργούν αρκετά μεταπτυχιακά προγράμματα καθώς τόσο η ναυτιλία και το εμπόριο, όσο και η βιομηχανία χαρακτηρίζονται από ένα πολύπλοκο νομικό σύστημα. Μια πολύ καλή επιλογή αποτελεί το μεταπτυχιακό της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Εμπορικό Δίκαιο – Business Law» που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και ειδίκευση στο Ναυτικό Δίκαιο».

Επεξεργασία - Επιμέλεια: Επιστημονική Ομάδα της LABORA.

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn