chefs-training-.jpg

H Sustainable Food Movement in Greece Κοιν.Σ.Επ. ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 2017 και αποσκοπεί στη μείωση του food waste και στην προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης στη γαστρονομία και στον τουρισμό στην Ελλάδα.

Όραμά της είναι η αειφόρος γαστρονομία να δώσει λύση στο μεγάλο πρόβλημα των απορριμμάτων τροφής των ξενοδοχειακών και άλλων εστιατορίων και να αποτελέσει πολύτιμο προϊόν του ελληνικού βιώσιμου τουρισμού. Η επιχείρηση πρεσβεύει αξίες εμπνευσμένες από τους 17 στόχους για τη βιώσιμη ανάπτυξη των Ηνωμένων Εθνών και το έργο της επικεντρώνεται κυρίως στον 12ο στόχο, αυτόν της υπεύθυνης παραγωγής και κατανάλωσης.

Αποστολή της επιχείρησης είναι η αφύπνιση, η ενημέρωση, η εκπαίδευση και η εξειδίκευση επαγγελματιών και επιχειρηματιών των κλάδων γαστρονομίας και τουρισμού στην αειφόρο ανάπτυξη, ώστε να ενισχυθεί η εταιρική κοινωνική ευθύνη, οι επιχειρήσεις να έχουν θετικό κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο και να μειωθεί ο τεράστιος όγκος απορριμμάτων τροφής στην Ελλάδα. Επίσης η επιχείρηση μέσω του έργου της αποσκοπεί στην ενίσχυση του ηθικού καταναλωτισμού με τη Foodity, μία ψηφιακή εφαρμογή χρήσης πλεονάζουσας τροφής για καταναλωτές και επιχειρήσεις των αναφερόμενων κλάδων.

Συγκεκριμένα η Foodity είναι μία surplus food sharing app και δημιουργήθηκε με στόχο να αποκτήσουμε zero waste εστιατόρια στην Ελλάδα. Ως εφαρμογή ο στόχος είναι να ελαχιστοποιήσει τα απορρίμματα τροφής αξιοποιώντας το φρέσκο μαγειρεμένο φαγητό που περισσεύει στις διακεκριμένες επιχειρήσεις γαστρονομίας παρέχοντάς το μέσω ενός ειδικού μενού στους χρήστες-καταναλωτές σε χαμηλό κόστος από 2 έως 4 € τη μερίδα.

Η Foodity έρχεται να δώσει υπεραξία στην πρώτη ύλη των ξενοδοχειακών και διακεκριμένων εστιατορίων της ελληνικής αγοράς χωρίς να απορρίπτει όποια άλλη επιχείρηση που πληροί συγκεκριμένες προδιαγραφές και θέλει να προσφέρει. Ωθεί τον επιχειρηματία να αξιοποιήσει δημιουργικά την πρώτη ύλη που περισσεύει μετατρέποντάς τη σε μία μερίδα φρέσκου φαγητού και παρακινεί τον καταναλωτή να την απολαύσει σε πολύ χαμηλό κόστος. Μέσω της Foodity o καταναλωτής έχει πια την ευκαιρία να δοκιμάσει φαγητό από διακεκριμένους σεφ, που υπό άλλες συνθήκες ήταν ανέφικτο να δοκιμάσει στα εστιατόρια όπου εκείνοι εργάζονται.

Η Foodity ενθαρρύνει τον επιχειρηματία να γίνει περιβαλλοντικά και κοινωνικά υπεύθυνος, αναδεικνύει τους δημιουργικούς σεφ που θέλουν να ξεχωρίζουν και επιβραβεύει τον ηθικό καταναλωτή. Όλοι μαζί συμμετέχουν στη μείωση του food waste στην Ελλάδα.

Οι υπηρεσίες της Sustainable Food Movement in Greece Κοιν.Σ.Επ. δεν περιορίζονται στη Foodity, που είναι το τεχνολογικό της προϊόν και την έχει οδηγήσει σε εθνική διάκριση στην κατηγορία της Γαστρονομίας στα Startup Europe Awards 2017. Παρέχει υπηρεσίες εκπαίδευσης και συμβουλευτικής στην αειφόρο γαστρονομία για επαγγελματίες και επιχειρηματίες στην εστίαση και υπηρεσίες διοργάνωσης κοινωνικών δράσεων και εκδηλώσεων με σκοπό την αφύπνιση του κοινού και την ομαδική συμμετοχή και διάδραση για τη μείωση του food waste στην Ελλάδα.

Ως προς την εκπαίδευση και την εξειδίκευση η επιχείρηση απευθύνεται σε φοιτητές σχολών γαστρονομίας και τουρισμού, επαγγελματίες σεφ  κάθε ειδικότητας και βαθμού, σε πολίτες που απασχολούνται σε χώρους εστίασης, αλλά και σε παιδιά και νέους κάθε ηλικίας. Οι εκπαιδευτικές δράσεις έχουν διάφορες θεματικές με κύριο άξονα την αειφόρο ανάπτυξη, την πρόληψη τροφής, μαγειρικές τεχνικές έξυπνης διαχείρισης φαγητού, αλλά και ομαδικότητας, ανάπτυξης δεξιοτήτων συναδελφικότητας και επικοινωνίας σε μία επαγγελματική κουζίνα ή σε μία κοινωνική δράση.

Επίσης έχει δημιουργηθεί μία σειρά από εργαστήρια βιώσιμης διαχείρισης ανθρώπινων πόρων, που απευθύνονται σε επαγγελματίες και επιχειρηματίες οι οποίοι αντιμετωπίζουν προβλήματα ένταξης σε μία επαγγελματική ομάδα, προβλήματα διαχείρισης ανθρώπων, αλλά και δυσκολία στη μεταδοτικότητα, στην επικοινωνία και στη συναδελφικότητα. Αυτά τα εργαστήρια έχουν ως στόχο την ανάπτυξη όλων εκείνων των δεξιοτήτων που χρειάζεται κανείς για να γίνει μέλος μίας επαγγελματικής οικολογικής ή «πράσινης» ομάδας, η οποία απαιτεί σεβασμό σε κοινές αξίες και πνεύμα ομαδικότητας, ώστε η επιχείρηση να βελτιωθεί και να μπορεί να προβάλλει έναν ηθικό και υγιή εταιρικό κοινωνικό χαρακτήρα. Οι επιχειρήσεις πρέπει να είναι πανανθρώπινες και υπεύθυνες και αυτό μπορεί να το πετύχουν μόνο με την επένδυση στα μέλη των ομάδων τους, δηλαδή στον ανθρώπινο παράγοντα.

Στις υπηρεσίες συμβουλευτικής βάση δίνεται σε επιχειρήσεις που θέλουν να αναπτύξουν κοινωνική υπευθυνότητα και να προβάλλουν τον περιβαλλοντικό τους αντίκτυπο. Οι υπηρεσίες αυτές είναι σχεδιασμένες ανάλογα με τις ανάγκες και τις αξίες κάθε επιχείρησης σύμφωνα με το όραμα και τη στρατηγική τους. Η επιχείρηση στηρίζει όλες εκείνες τις εταιρίες  που με τον τρόπο τους θέλουν να προσφέρουν στο περιβάλλον και στη μείωση του food waste στην Ελλάδα.

Οι κοινωνικές μας δράσεις είναι διάφορες. Έχουν σχεδιαστεί πολλά events, από θεματικές ομιλίες και ημερίδες έως και δρώμενα του δρόμου, κοινωνικές δράσεις και καλλιτεχνικά projects. Στόχος μας είναι μέσα από αυτές τις δράσεις ο πολίτης να ενημερωθεί για το πρόβλημα των απορριμμάτων τροφής και να τον εμπνεύσουμε να δράσει και ο ίδιος μόνος του. Να γίνει συνειδητοποιημένος, να αναγνωρίσει την αναγκαιότητα της αειφόρου ανάπτυξης, να έρθει κοντά μας και να προσφέρει με τις ιδέες και το έργο του, αλλά πάνω από όλα να γίνει ηθικός καταναλωτής. Να μάθει να σέβεται το φαγητό και να αξιοποιεί σωστά τη τροφή, ώστε αυτή να μην καταλήγει στα απόβλητα.

quote 2

H Sustainable Food Movement in Greece δεν είναι μία επιχείρηση που απλώς επέλεξε να έχει ένα μεγάλο ξενόφερτο όνομα. Στόχος της είναι να γίνει η ομπρέλα για άλλες επιχειρήσεις και επαγγελματίες που ήδη ασπάζονται τις ίδιες αξίες και θέλουν όλοι μαζί να συνεισφέρουν αποτελεσματικά στη μείωση των απορριμμάτων τροφής. Είναι μία μεγάλη ομπρέλα που θέλει να δώσει χώρο σε επαγγελματίες που έχουν ανάγκη για συνέργειες. Θέλει να γίνει πραγματικά ένα κίνημα, να μεγαλώσει και να διεκδικήσει διακρίσεις μέσω των ομαδικών δράσεών της. Θέλει να είναι εξωστρεφής και να μπορέσει να λειτουργήσει στο μέλλον ως ένας οργανισμός αειφορίας για τη γαστρονομία και τους επαγγελματίες της στην Ελλάδα. Φιλοξενεί κάθε είδους ιδέα και είναι ανοιχτή σε οποιαδήποτε δράση που θα ενισχύσει την καινοτομία, τη νεοφυή επιχειρηματικότητα και την αειφόρο ανάπτυξη.

Πληροφορίες:
www.sustainablegastronomy.eu
www.foodity.eu

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn