swl.7_saita-aeroplane_3.jpg

Στο παρόν άρθρο παρουσιάζεται μία προσπάθεια διαφορετικής αντίληψης του πώς ένας νέος άνθρωπος αντλεί την εμπιστοσύνη και τη δύναμη για να εξελιχθεί σε έναν νέο επιτυχημένο επιχειρηματία. Στη συνέχεια γίνεται σύνδεση με το πώς ο νέος επιτυχημένος επιχειρηματίας εξελίσσεται σε μία συνειδητή, φωτεινή μονάδα προαγωγής της επιστήμης, της τεχνολογίας, των τεχνών, του πολιτισμού με σεβασμό προς την ανθρωπότητα και το περιβάλλον. Στόχος του άρθρου είναι να δοθεί περισσότερο φως στο πώς ένας νέος άνθρωπος εξελίσσεται σε έναν νέο επιχειρηματία που θα προάγει έναν νέο πολιτισμό με περισσότερο σεβασμό, αγάπη, χαρά, δημιουργικότητα, καινοτομία και ενότητα.

Ο νέος άνθρωπος του 2018 λόγω της πρόσβασης στην τεχνολογία και της σύνδεσης  με την παγκόσμια αγορά απολαμβάνει πολλαπλών ευκαιριών. Η τεχνολογία και ο κυβερνοχώρος (ίντερνετ) προσφέρει άμεση, ελεύθερη και γρήγορη γνώση για πλείστα θέματα που απασχολούν την ανθρωπότητα. Επίσης στον νέο άνθρωπο προσφέρονται εργαλεία αποθήκευσης, επεξεργασίας και εξέλιξης της γνώσης και της τεχνολογίας μέσω προσωπικής ενασχόλησης και εργασίας. Η τεχνολογία και η ελεύθερη πρόσβαση σε αυτή δημιουργεί τις προϋποθέσεις για πρόσβαση σε έναν υπερβολικά μεγάλο αριθμό γνώσεων και δεξιοτήτων. Το γεγονός αυτό αποτελεί θεμέλιο λίθο δημιουργίας και εξέλιξης για τον νέο άνθρωπο.

Μέσα στον κυβερνοχώρο κάθε νέος άνθρωπος μπορεί να αναζητήσει μεθόδους, εργαλεία, κανάλια για να διευρύνει τις γνώσεις του γύρω από τα ταλέντα του και τα θέματα που τον απασχολούν. Επίσης ο κυβερνοχώρος προσφέρει πληροφορία για το πώς μπορεί να εφαρμοστούν οι γνώσεις και τα ταλέντα με επιτυχία στην πράξη. Σίγουρα και το αντίθετο παράδειγμα είναι διδακτικό. Δηλαδή μπορεί ο νέος άνθρωπος να αντλήσει γνώση και για το ποιες είναι οι αποτυχίες από την εφαρμογή πρακτικών από άλλα άτομα και πώς αυτά τις ξεπεράσανε. Στόχος της μελέτης των γνώσεων αυτών είναι ο νέος άνθρωπος να γίνει  μονάδα προαγωγής της επιστήμης, της τεχνολογίας, των τεχνών και του πολιτισμού μέσα από την αξιοποίηση όλης της υπάρχουσας γνώσης και της διεύρυνσης των προσωπικών ταλέντων του.

Στο σημείο αυτό είναι επιθυμητό να οριστεί ένα σημαντικό χαρακτηριστικό του νέου ανθρώπου που κρίνεται απαραίτητο για να εξελιχθεί σε έναν νέο επιτυχημένο επιχειρηματία που θα προάγει έναν νέο πολιτισμό με τη χρήση της γνώσης του κυβερνοχώρου. Για την ορθή χρήση της υπάρχουσας γνώσης – δύναμης του κυβερνοχώρου και για τη βέλτιστη αξιοποίησή της είναι ευκταίο να ικανοποιείται μία βασική παράμετρος. Ο άνθρωπος να συνειδητοποιήσει μέσα του το ποιος είναι, ποιες είναι οι αξίες που τον οδηγούν να δράσει και προς ποια κατεύθυνση. Η συνειδητοποίηση αυτή αποτελεί από μόνη της μεγάλη ενεργειακή επανάσταση και δημιουργεί πολλές ευκαιρίες προόδου.

Για την πρόοδο του νέου ανθρώπου σε νέο επιχειρηματία με τη γνώση του διαδικτύου και τα εργαλεία της τεχνολογίας απαιτείται να διευρυνθεί ο όρος «νέος» άνθρωπος. Σε αυτό το άρθρο ο «νέος» άνθρωπος γίνεται αντιληπτός με μία ευρύτερη αντίληψη από τη διαδεδομένη. Ως «νέος» άνθρωπος ορίζεται κάθε άνθρωπος που νιώθει συνειδητά μέσα του τη φλόγα της δύναμής του. Η φλόγα της δύναμής του σε συνδυασμό με την ελεύθερη πρόσβαση στη γνώση μέσω του κυβερνοχώρου είναι αυτή που θα οδηγήσει τον νέο άνθρωπο να γίνει ένας νέος επιτυχημένος επιχειρηματίας και να δράσει για έναν ανώτερο σκοπό. Η συνειδητοποίηση της ύπαρξης αυτής της εσωτερικής πηγής αποτελεί ισχυρό εργαλείο αυτογνωσίας, δημιουργικότητας και εξέλιξης.

Η εσωτερική δύναμη – φλόγα αποτελεί την κινητήριο αέναη δύναμη που ωθεί τον νέο άνθρωπο προς την ολοκλήρωσή του και τη διαμόρφωση του νέου πολιτισμού. Η εσωτερική, πηγαία δύναμη όλων των ανθρώπων είναι ποιοτικό χαρακτηριστικό τους και δεν περιορίζεται από τον χρόνο. Το διαθέτουν όλοι οι άνθρωποι ανεξαρτήτως ηλικίας. Η ειδοποιός διαφορά είναι η συνειδητοποίηση της ύπαρξης αυτής της δύναμης, της έντασής της και η πρόθεση περαιτέρω ενεργοποίησής της.

Ένα ποιοτικό χαρακτηριστικό που ξεχωρίζει τον νέο άνθρωπο είναι η αυτοτροφοδοτούμενη επιθυμία του να διατηρεί και ενεργοποιεί την ένταση της εσωτερικής του δύναμης. Η επιθυμία αυτή βιώνεται και ως προσωπικό χρέος και αυξάνεται με τις γνώσεις και τα εργαλεία της νέας εποχής. Το  χρέος αυτό είναι προς τον ίδιο τον εαυτό και είναι άχρονο. Ο νέος άνθρωπος οφείλει να αφουγκράζεται και να αναζωπυρώνει μέσα του όλες εκείνες τις ποιότητες που ενδυναμώνουν την εσωτερική, πηγαία δύναμή του.

Βασικοί πυλώνες εύρεσης των ποιοτήτων που αναζωπυρώνουν την εσωτερική, πηγαία δύναμη του νέου ανθρώπου είναι οι αξίες. Ο νέος άνθρωπος χαρακτηρίζεται από έντονη αίσθηση και αντίληψη υψηλών αξιών, όπως ο σεβασμός, η επικοινωνία από καρδιάς, η συνεργατικότητα, η αφύπνιση και η ενότητα. Οι αξίες αυτές λειτουργούν ως εργαλεία επαναπροσδιορισμού του πώς βιώνεται  η πραγματικότητα της ζωής, της εργασίας και της συνύπαρξης. Οι αξίες αυτές είναι λεπτεπίλεπτες και υψηλής δόνησης και αυξάνουν την αίσθηση ενότητας τόσο μεταξύ των ανθρώπων, όσο και μεταξύ των λοιπών βασιλείων του πλανήτη (βλέπε φυτικό, ζωικό, ορυκτό κ.ά.). Με τη βίωση της ζωής με γνώμονα τις παραπάνω αξίες αυξάνεται η εσωτερική, πηγαία δύναμη.

Η εσωτερική ενεργοποίηση της δύναμης αυξάνει τη δυνατότητα αξιοποίησης των ταλέντων του νέου ανθρώπου. Η εσωτερική ικανοποίηση, η γαλήνη, η ευγνωμοσύνη και η δημιουργικότητα αυξάνονται όσο αυξάνεται η συνειδητοποίηση της εσωτερικής δύναμης. Μία καθημερινότητα πλούσια σε αξίες υψηλής δόνησης δημιουργεί τις προϋποθέσεις ενεργοποίησης των ταλέντων και των δεξιοτήτων που θα οδηγήσουν έναν νέο άνθρωπο στο να γίνει ένας νέος επιτυχημένος επιχειρηματίας με τη χρήση της τεχνολογίας και των γνώσεων του κυβερνοχώρου.

Η ανάπτυξη που επέρχεται είναι τόσο εσωτερική, όσο επαγγελματική και κοινωνική. Ο νέος άνθρωπος που συναισθάνεται την εσωτερική του δύναμη διαβλέπει τα ταλέντα του με μεγαλύτερη διαύγεια και δημιουργεί τον κατάλληλο προσωπικό χωροχρόνο ανάπτυξης αξιοποιώντας τα κατάλληλα εργαλεία της τεχνολογίας και τις επιλεγμένες γνώσεις του διαδικτύου.

Η εύρεση του ανάλογου χωροχρόνου ανάπτυξης είναι ύψιστης σημασίας. Ο προσωπικός χρόνος και χώρος ανάπτυξης για τον νέο άνθρωπο αποτελεί την προϋπόθεση εξέλιξης μετά τη συνειδητοποίηση της εσωτερικής δύναμης και την αξιοποίηση της τεχνολογίας. Ο προσωπικός χωροχρόνος ανάπτυξης είναι θεμέλιος λίθος για την εφαρμογή στην πράξη των ταλέντων που διαφάνηκαν μέσω της ενεργοποίησης της προσωπικής δύναμης. Επίσης κατά την εφαρμογή εγκαθιδρύονται, διαδίδονται και επιδιορθώνονται οι νέες πρακτικές και τα νέα ταλέντα. Ο χρόνος ενασχόλησης με τα προσωπικά ταλέντα είναι η παράμετρος που θα αυξήσει την εμπορική αξία της παραγόμενης ενέργειας και οδηγεί σε ένα επιτυχημένο επιχειρηματικό αποτέλεσμα. 

Επίσης είναι σημαντικό ότι συνεχώς προκύπτουν ευκαιρίες για τον «νέο» άνθρωπο για να επαναπροσδιορίσει τις αξίες του και για να προαγάγει τα ταλέντα του σε ένα νέο μοντέλο επιχείρησης. Ο νέος άνθρωπος, με τα ταλέντα που του φανερώνονται μέσω της ενεργοποίησης της εσωτερικής του δύναμης και σε συνδυασμό με τις γνώσεις της τεχνολογίας, έχει τη δυνατότητα να προαγάγει ένα σύγχρονο, καινοτόμο μοντέλο επιχείρησης. Επίσης συνεχώς είναι σε επαγρύπνηση για τις προσαρμογές και βελτιώσεις αυτού του μοντέλου που θα παραγάγει.

Συμπερασματικά ο «νέος» άνθρωπος του 2018, βασιζόμενος σε υψηλής δόνησης αξίες, ενεργοποιεί την εσωτερική του δύναμη. Στη συνέχεια, αξιοποιώντας τα εργαλεία της τεχνολογίας και τη γνώση του διαδικτύου, είναι σε θέσει να εφαρμόσει νέα ταλέντα και πρακτικές που θα οδηγήσουν στη δημιουργία νέων επιχειρήσεων. Οι νέες επιχειρήσεις, καθώς θα στηρίζονται σε ενεργοποιημένους αξιακά ανθρώπους, θα προάγουν τόσο την απασχόληση, όσο και τον νέο πολιτισμό με σεβασμό στον άνθρωπο και στο περιβάλλον.

Ο νέος άνθρωπος ως νέος επιχειρηματίας εξελίσσεται τόσο προσωπικά, όσο και κοινωνικά.  Φυσική και αρμονική απόρροια των παραπάνω συνθηκών είναι η προαγωγή ενός νέου πολιτισμού δημιουργικότητας, χαράς, συνεργατικότητας, επικοινωνίας και αγάπης.

Κωνσταντίνα Μπίμπα,
Πολιτικός επιστήμονας, περιβαλλοντολόγος MA, MSc, κτηματομεσίτρια, επιχειρηματίας - EcoExpert
www.ecoexpert.gr
www.property4visa.gr
Facebook: Nantia Mpimpa
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn