tuvaustrialogo.jpg

Η TÜV Austria Hellas θέτει ως μέγιστη προτεραιότητά της την ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών της σε ό,τι αφορά την υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχει. Σύμφωνα με την κα Βασιλική Κωτσάκη, υπεύθυνη ανθρώπινου δυναμικού και εταιρικής κοινωνικής ευθύνης η επιτυχία αυτή οφείλεται τόσο στο άρτια καταρτισμένο και εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, όσο και στην ανεπτυγμένη εταιρική κοινωνική ευθύνη που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι όλων των λειτουργιών της εταιρίας.

Ο σεβασμός στις ανθρώπινες αξίες, η στήριξη της επιχειρηματικότητας, η διάσωση και η διαφύλαξη του ελληνικού πολιτισμού, η συνεχιζόμενη παιδεία, η συνεισφορά στα γράμματα και στις τέχνες και η προστασία του περιβάλλοντος αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της εταιρικής κουλτούρας και αναδεικνύουν την υπεύθυνη στάση της απέναντι στην κοινωνία.

Τι είναι η TÜV Austria Hellas;

H TÜV Austria HELLAS είναι ένας ανεξάρτητος οργανισμός παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών ελέγχου, εκπαίδευσης, επιθεώρησης και πιστοποίησης για την ασφάλεια, την ποιότητα, το περιβάλλον και τη διαχείριση πόρων. Οι υπηρεσίες της εστιάζουν τόσο στην εξυπηρέτηση των αναγκών των πελατών της σχετικά με την ποιότητα και την ανταγωνιστικότητα των προϊόντων και υπηρεσιών, όσο και στο ανθρώπινο δυναμικό της. Οι πελάτες της εταιρίας προέρχονται από όλους τους τομείς της οικονομίας, όπως ο αγροδιατροφικός, ο τουριστικός, ο βιομηχανικός, ο τομέας των ανελκυστήρων και ανυψωτικών μηχανημάτων, η ενέργεια, ο κατασκευαστικός, κ.ά. Παράλληλα εστιάζει και στο εκπαιδευτικό κομμάτι, μέσω του εκπαιδευτικού της κέντρου TÜV Austria Academy, το οποίο είναι αναγνωρισμένο και ως Κέντρο Διά Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) επιπέδου ΙΙ (www.tuvaustriahellas.gr).

Πώς θα περιγράφατε συνοπτικά την εταιρική σας κουλτούρα ως TÜV Austria Hellas και πώς συνδέεται αυτή αντίστοιχα με την TUV Austria Group;

Στην TÜV Austria Hellas εστιάζουμε στο υψηλό επίπεδο παροχής υπηρεσιών, ώστε να απαντήσουμε με επιτυχία στις ανάγκες των πελατών μας. Σε αυτό το πλαίσιο έχουμε υιοθετήσει και ακολουθούμε με συνέπεια την πολιτική του μηδενικού σφάλματος, στοχεύοντας στη βέλτιστη εξυπηρέτησή τους. Η υπεύθυνη στάση απέναντι σε όσους εμπιστεύονται την TÜV Austria Hellas αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της εταιρικής μας κουλτούρας και των κοινών αρχών που μοιραζόμαστε με την TÜV Austria Group.

Ο βαθμός διείσδυσης των πιστοποιήσεων στην Ελλάδα υποστηρίζει τις ανάγκες σας σε εξειδικευμένο προσωπικό;

Στην TÜV Austria Hellas ακολουθούμε με συνέπεια τη στρατηγική μας επιλογή να απαντάμε στις ολοένα αυξανόμενες προκλήσεις της αγοράς. Αντιλαμβανόμενοι τον βαθμό διείσδυσης και τις αυξημένες απαιτήσεις για υψηλό επίπεδο υπηρεσιών, ενισχύουμε την ομάδα μας με ικανά και καταρτισμένα στελέχη. Παράλληλα στεκόμαστε στο πλευρό των εργαζομένων μας και παρέχοντας συνεχή εκπαίδευση στηρίζουμε την επαγγελματική τους εξέλιξη και την αξιοποίηση των δεξιοτήτων τους. Με αυτόν τον τρόπο καταφέρνουμε όλοι μαζί να προσφέρουμε υψηλό επίπεδο υπηρεσιών σε τομείς που απαιτούν υψηλού επιπέδου τεχνικές προδιαγραφές.

Ποιο είναι το προφίλ του εξειδικευμένου στελέχους σας και με ποιες γνώσεις, δεξιότητες και συμπεριφορές περιγράφεται αυτή η καταλληλόλητα;

Το ανθρώπινο δυναμικό του οργανισμού αποτελείται στην πλειονότητά του από διπλωματούχους Μηχανολόγους Ηλεκτρολόγους, Μηχανολόγους Μηχανικούς, Πολιτικούς Μηχανικούς, Χημικούς Μηχανικούς, Μηχανικούς Παραγωγής και Διοίκησης, Χημικούς, Μεταλλειολόγους, Τεχνολόγους Τροφίμων, Πληροφορικούς και Γεωπόνους με εμπειρία και αναγνώριση στον χώρο τους.

Οι τομείς των ελέγχων, επιθεωρήσεων, πιστοποιήσεων, αξιολογήσεων και επαληθεύσεων, καθώς και οι τομείς της εκπαίδευσης και της διαρκούς επιμόρφωσης, απαιτούν υψηλή τεχνογνωσία, ώστε να διασφαλίζεται η αρτιότητα της παροχής υπηρεσιών. Καθημερινός μας στόχος είναι να δημιουργούμε αξία για τους τομείς της βιομηχανίας, της ενέργειας, των τροφίμων, της υγείας, του τουρισμού, της πληροφορικής και των υποδομών, μέσα από ένα ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών που ολοκληρώνεται από την κατάρτιση και εξειδίκευση των στελεχών μας.

Η διαπιστωμένη ασυμμετρία ζητούμενων και διαθέσιμων δεξιοτήτων στην αγορά εργασίας σας αγγίζει;

Αυτό που μας αγγίζει είναι το φαινόμενο «brain drain» ή αλλιώς «φυγή μυαλών». Η συγκεκριμένη τάση έχει γίνει έντονα αισθητή τα τελευταία πέντε χρόνια και καθημερινά αποκτά ολοένα και μεγαλύτερες διαστάσεις, λόγω της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας που αντιμετωπίζει η χώρα μας. Ως αποτέλεσμα ένα μεγάλο ποσοστό νέων επιστημόνων αναζητά εργασία σε χώρες του εξωτερικού, στοιχείο που περιορίζει το εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό που θα μπορούσε να απασχοληθεί σε διάφορους τομείς της ελληνικής αγοράς.

Τι είναι το πρόγραμμα «ΑΚΟÜME» και με ποιον τρόπο ωθείτε το ανθρώπινο δυναμικό σας να εμπλακεί ενεργά;

Στην TÜV Austria Hellas έχουμε μάθει να «ΑΚΟÜME» τις ανάγκες τις δικές μας, των συνανθρώπων μας και του περιβάλλοντος. Συνεπώς:

  • Η εταιρία μας ενισχύει την απασχόληση με τη συνεχή απορρόφηση ανθρώπινου δυναμικού.
  • Συμβάλλει στην κοινωνία της γνώσης και της ανάπτυξης, προσφέροντας πρακτική άσκηση σε φοιτητές από Α.Ε.Ι. και Α.Τ.Ε.Ι., καθώς και δωρεάν παρακολούθηση εκπαιδευτικών σεμιναρίων σε θέματα που άπτονται του αντικειμένου της εταιρίας μας για μεταπτυχιακούς φοιτητές.
  • Επενδύουμε σταθερά στο ανθρώπινο δυναμικό μας, φροντίζοντας για τη διαρκή του εκπαίδευση και την προσωπική του ανάπτυξη. Επιπλέον προσφέρουμε σημαντικές παροχές, όπως ιδιωτικά προγράμματα ασφάλειας υγείας και συνταξιοδότησης, προγράμματα ευεξίας, σίτισης, εκπαίδευσης, ψυχαγωγίας, κ.ά.
  • Στηρίζουμε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες μέσα από την πρωτοβουλία «Χάρισέ το».
  • Συμβάλουμε στην προστασία του περιβάλλοντος με περιβαλλοντικές δράσεις προώθησης της ανακύκλωσης.
  • Στηρίζουμε τον πολιτισμό μας.

Οι άνθρωποί μας στηρίζουν ενεργά το πρόγραμμα «ΑΚΟÜME» με τη συμμετοχή τους. Η εταιρική κοινωνική ευθύνη βρίσκεται στον πυρήνα της εταιρικής μας κουλτούρας και αποτυπώνεται καθημερινά σε κάθε πτυχή της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας, αποτελώντας αναπόσπαστο κομμάτι όλων των λειτουργιών της εταιρίας μας. Η ανάπτυξη της εταιρικής μας κουλτούρας απορρέει από τη δέσμευση της TÜV Austria Hellas να λειτουργεί με υπευθυνότητα σε όλους τους τομείς που αποτελούν σημαντικούς άξονες της αειφόρου ανάπτυξης (εργαζόμενοι, κοινωνία, περιβάλλον, πολιτισμός).

Η TÜV Austria Hellas με υπευθυνότητα απέναντι στην κοινωνία, σε όλη τη διάρκεια της διαδρομής από το 1994 μέχρι σήμερα, αποδεικνύει το διαχρονικό της ενδιαφέρον και την ευαισθησία της, όσον αφορά στον σεβασμό στις ανθρώπινες αξίες, στην ανάπτυξη της κοινωνίας, στη στήριξη της επιχειρηματικότητας, στη διάσωση και στη διαφύλαξη του ελληνικού πολιτισμού, στη συνεχιζόμενη παιδεία, στη συνεισφορά στα γράμματα και στις τέχνες και στην προστασία του περιβάλλοντος.

kotsakiphotoΗ Βασιλική Κωτσάκη είναι Υπεύθυνη Ανθρώπινου Δυναμικού και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην TÜV Austria Hellas από το 2013. Είναι κάτοχος Accounting in Finance BSc και διαθέτει 28ετή εμπειρία στην εξυπηρέτηση υψηλού χαρτοφυλακίου πελατών. Ξεκίνησε την επαγγελματική της πορεία το 1987, σε επιτελικές θέσεις οργάνωσης, εκπαίδευσης και διοίκησης, ευρέως φάσματος οργανισμών μεταξύ των οποίων ο όμιλος Didacta, ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) και η TÜV Austria Hellas.

 

 

 Δώρα Γρηγορίου
Σύμβουλος Εξυπηρέτησης Πελατών
Skywalker.gr

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn