sel.11_A.jpg

Η Revoil, μια αμιγώς ελληνική εταιρία πετρελαιοειδών, ιδρύθηκε το 1982 στη Χίο. Από το 1995 και έπειτα αναπτύσσεται δυναμικά, με οδηγό την ποιότητα, τις προσιτές τιμές και την άριστη εξυπηρέτηση. Τι έχει συμβάλει όμως καθοριστικά προς αυτή την κατεύθυνση; Η κα Παπαδημούλη Μάγδα, προϊσταμένη ανθρωπίνου δυναμικού της εταιρίας, μας αναλύει πώς έχει συμβάλει στην επιτυχία της εταιρίας η επένδυση της διοίκησης στο ανθρώπινο δυναμικό της.

Ποια είναι εκείνα τα προσωπικά και επαγγελματικά στοιχεία που αξιολογείτε θετικά σε έναν υποψήφιο και θα λέγατε ότι αντικατοπτρίζουν την κουλτούρα του οργανισμού σας;

Τα προσωπικά και επαγγελματικά στοιχεία που αναζητούμε και αξιολογούμε στη Revoil θετικά σε έναν υποψήφιο είναι η ομαδικότητα, η ευελιξία, ο προσανατολισμός στο αποτέλεσμα, η διάθεση για ανάπτυξη, η οργάνωση, η ανάληψη πρωτοβουλιών, η εγρήγορση και η επικοινωνιακή ικανότητα. Όλα τα παραπάνω στοιχεία αντικατοπτρίζουν την κουλτούρα της Revoil σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της.

Ποιες είναι οι τρεις πιο σημαντικές δεξιότητες που θα έπρεπε να έχει ένας εργαζόμενος στην εταιρία σας;

Ένας εργαζόμενος, για να μπορέσει να αναπτυχθεί και να εξελιχθεί επαγγελματικά μέσα στη Revoil, θα πρέπει να διακρίνεται από ομαδικότητα, ευελιξία και διάθεση για ανάληψη πρωτοβουλιών και ευθυνών. Αυτά είναι και τα βασικά στοιχεία που καλλιεργούνται στην εταιρία μέσα από τις διαδικασίες της.

Ποια είναι τα πιο συχνά λάθη που κάνουν οι υποψήφιοι τόσο στη διαδικασία αποστολής του βιογραφικού όσο και στη συνέντευξη;

 Ένα λάθος που κάνουν συχνά οι υποψήφιοι για μία θέση εργασίας είναι ότι δεν αξιολογούν σωστά τα προσόντα τους, συγκριτικά πάντα με αυτά που αναγράφονται στη δημοσιευμένη αγγελία ως απαραίτητα. Επίσης, πολύ συχνά δεν δίνεται το απαιτούμενο βάρος στη διαμόρφωση και στη σύνταξη του βιογραφικού τους σημειώματος, τόσο από πλευράς τυπικής εμφάνισης (ορθογραφία, επιλογή γραμματοσειράς, μέγεθος γραμμάτων, επισήμανση κειμένου κ.λπ.), όσο και από πλευράς ουσίας. Συγκεκριμένα, δεν προσαρμόζουν το βιογραφικό τους πάνω στη συγκεκριμένη θέση και εταιρία, χρησιμοποιώντας στοιχεία που θα τραβήξουν το ενδιαφέρον του υπευθύνου επιλογής των υποψηφίων, αλλά αντίθετα συχνά, προκειμένου να «διανθίσουν» το βιογραφικό τους, αναγράφουν περιττές πληροφορίες, οι οποίες μπορεί και να λειτουργήσουν αρνητικά ως προς την ικανότητα κρίσης του υποψηφίου (χαρακτηριστικά, βλέπουμε συχνά πολυσέλιδα βιογραφικά υποψηφίων ακόμα και με 2 έτη μόνο επαγγελματικής εμπειρίας).

Αναφορικά με τα λάθη που πραγματοποιούνται στη διάρκεια της συνέντευξης, αυτό που απαντάται πιο συχνά είναι η έλλειψη ενεργής συμμετοχής των υποψηφίων κατά τη διεξαγωγή της. Αυτό φαίνεται λόγω της έλλειψης αποριών και της μη διατύπωσης ερωτήσεων, τόσο για τη θέση εργασίας όσο και για την εταιρία. Το ίδιο συχνά συναντάμε υποψηφίους που δεν έχουν μπει στη διαδικασία να ψάξουν πληροφορίες για την εταιρία στην οποία επιθυμούν να προσληφθούν. Ακόμα και υποψήφιοι που προέρχονται από θέσεις ευθύνης και προσβλέπουν αντίστοιχα σε τέτοια θέση μέσα στη Revoil, πολύ συχνά δεν έχουν αφιερώσει τον χρόνο να δουν στοιχεία, όπως τα προϊόντα της εταιρίας, τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις κ.λπ. Αυτό δυστυχώς, μόνο αρνητική εντύπωση μπορεί να επιφέρει.

Ποιες είναι οι μέθοδοι αξιολόγησης που χρησιμοποιείτε κατά τη διαδικασία επιλογής στελεχών και προαγωγών; Ποιο πλάνο καριέρας ακολουθείτε για τα στελέχη (για παράδειγμα προαγωγές, εσωτερικές μετακινήσεις κ.λπ.);

Αφού αξιολογηθούν τα βιογραφικά των υποψηφίων που έχουν παραληφθεί και προκύψει η λίστα των πιο κατάλληλων, προγραμματίζονται προσωπικές συνεντεύξεις με τον προϊστάμενο ανθρωπίνου δυναμικού και τον προϊστάμενο της θέσης εργασίας που θέλουμε να καλυφθεί. Σε επόμενο στάδιο για τους 2-3 επικρατέστερους πραγματοποιείται, εφόσον χρειαστεί, συνέντευξη και με τον διευθυντή της αντίστοιχης διεύθυνσης. Μέσα από τη συνέντευξη, η οποία ως επί το πλείστον είναι δομημένη με ερωτήσεις ανοιχτού τύπου, διακρίνονται τα προσωπικά και επαγγελματικά στοιχεία που αναζητά η Revoil στα στελέχη της. Μία επιπλέον μέθοδος αξιολόγησης που χρησιμοποιούμε είναι η διεξαγωγή διάφορων τεστ ικανοτήτων (χρήση υπολογιστή, υποθετικά σενάρια κ.ά.).

Όπως ανέφερα και πριν, βασική δεξιότητα που αναζητά η Revoil είναι η διάθεση των στελεχών της να αναπτυχθούν μέσα στην εταιρία. Αυτή η εξέλιξη πραγματοποιείται με κάθετο τρόπο, μέσα από προαγωγές, αλλά και με οριζόντιο, μέσα από μετακινήσεις σε άλλα τμήματα της εταιρίας. Η Revoil φροντίζει να παράσχει τα εργαλεία και τις απαραίτητες γνώσεις που χρειάζονται τα στελέχη της, ώστε να διακριθούν στο αντικείμενό τους και να εξελιχθούν επαγγελματικά.

Στο προφίλ της εταιρίας σας αναφέρεται ότι ετήσιος στόχος της Revoil είναι η εκπαίδευση και η ενημέρωση του προσωπικού. Πώς επιτυγχάνεται αυτός ο στόχος; Θα μπορούσατε να μας δώσετε μερικά παραδείγματα;

Οι άνθρωποι αποτελούν σημαντικό κεφάλαιο για τη Revoil. Τα καταξιωμένα στελέχη της συμβάλλουν τα μέγιστα στην παροχή υπηρεσιών ποιότητας στους συνεργάτες της και στην ανάπτυξη της εταιρίας. Ποιος άλλος τρόπος υπάρχει για να διασφαλιστεί αυτή η ποιότητα, πέρα από τη διαρκή τους εκπαίδευση; Μέσα από τη διαδικασία των ετήσιων αξιολογήσεων συλλέγονται και καταγράφονται οι εκπαιδευτικές ανάγκες των στελεχών, οι οποίες στη συνέχεια αξιολογούνται και κατά προτεραιότητα υλοποιούνται. Το ετήσιο πλάνο εκπαίδευσης που καταρτίζεται εμπεριέχει την παρακολούθηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων / σεμιναρίων, τη συμμετοχή σε επαγγελματικά συνέδρια και ημερίδες, την εκπαίδευση πάνω στην εργασία (on-the-job training), καθώς και την καθοδήγηση (coaching) και τη μετάδοση εμπειρίας (mentoring).

Στόχος της Revoil είναι να απασχολεί στελέχη που αισθάνονται επαγγελματική αυτοπεποίθηση και πιστεύουν ότι η απόκτηση γνώσης δεν σταματά ποτέ. Μέσα από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που υλοποιεί, κάθε χρόνο εκπαιδεύεται πάνω από το 1/3 του ανθρωπίνου δυναμικού της.

Δεδομένης της οικονομικής κρίσης που βιώνουμε έχετε λάβει κάποια μέτρα στήριξης του ανθρωπίνου δυναμικού της εταιρίας σας;

Η αλήθεια είναι ότι η οικονομική κρίση που βιώνουμε επηρεάζει όλους τους τομείς της επαγγελματικής -και όχι μόνο- δραστηριότητας. Οι δυσκολίες στην είσπραξη ποσών από πελάτες, οι μειούμενες πωλήσεις, η αυξανόμενη φορολογία και πλήθος άλλων παραγόντων, αποτελούν βάσιμους λόγους για να επηρεάζονται οι πολιτικές αμοιβών των εταιριών. Παρ’ όλα αυτά, η Revoil, εν μέσω αυτής της κρίσης, προσπαθεί να στηρίζει, στον βαθμό που αυτό είναι δυνατό, το ανθρώπινο δυναμικό της. Αυτό πραγματοποιείται μέσα από την παροχή ομαδικής ασφάλειας ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, με τη διατήρηση των αποδοχών του προσωπικού στο επίπεδο που ήταν πριν από την κρίση, αλλά και την αναπροσαρμογή τους μέσω αυξήσεων. Ταυτόχρονα, υπάρχουν περιπτώσεις που πραγματοποιούνται χρηματικές διευκολύνσεις σε στελέχη που μπορεί να τις χρειαστούν.

Γιατί ένας υποψήφιος να θελήσει να ενταχθεί στην ομάδα της Revoil;

Ο κυριότερος λόγος για να ενταχθεί κάποιος στην ομάδα της Revoil είναι η πίστη και η επένδυση από την πλευρά της διοίκησης της εταιρίας στον ανθρώπινο παράγοντα. Αυτή η πίστη διαφαίνεται σε όλες τις διαδικασίες και τα συστήματα της εταιρίας που αφορούν στα στελέχη της. Δίνεται σαφής προτεραιότητα στην εκπαίδευση και στην ανάπτυξη του ανθρωπίνου δυναμικού της, στις ίσες ευκαιρίες πρόσληψης, αμοιβής και εξέλιξης, στην επιβράβευση της απόδοσης, καθώς και στην παροχή περιβάλλοντος εργασιακής ασφάλειας. Η δομή της είναι τέτοια που επιτρέπει και ενθαρρύνει την ομαδικότητα και τη λήψη πρωτοβουλιών μέσω της ενισχυμένης οριζόντιας και κάθετης επικοινωνίας των στελεχών της. Για τη Revoil η εταιρία είναι οι άνθρωποί της.

Δώρα Γρηγορίου,

Σύμβουλος εξυπηρέτησης πελατών-Skywalker.gr

sel.11 BΗ Παπαδημούλη Μάγδα αποφοίτησε από το τμήμα επικοινωνίας & Μ.Μ.Ε. του Παντείου Πανεπιστημίου και στη συνέχεια ολοκλήρωσε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών πάνω στη διοίκηση ανθρωπίνου δυναμικού στο Πανεπιστήμιο Kingston, στη Μ. Βρετανία. Ξεκίνησε την επαγγελματική της σταδιοδρομία σε μελετητική εταιρία κατασκευής διυλιστηριακών μονάδων. Κατόπιν εργάστηκε 9 χρόνια στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών ως υπεύθυνη ανθρωπίνου δυναμικού, ενώ από τον Φεβρουάριο του 2016 εργάζεται στην εταιρία Revoil Α.Ε.Ε.Π. ως προϊσταμένη του τμήματος ανθρωπίνου δυναμικού. Γνωρίζει 4 ξένες γλώσσες και έχει παρακολουθήσει πλήθος σεμιναρίων πάνω στο αντικείμενό της.

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn