thalposlogo.jpg

Ο φορέας «Θάλπος-Ψυχική Υγεία» είναι ένας μη κερδοσκοπικός και μη κυβερνητικός οργανισμός με ενεργή συμβολή στην παρέμβαση και την ενημέρωση για την ψυχική υγεία, καθώς και στη διαχείριση προγραμμάτων κοινωνικής μέριμνας. Η κα Ράνια Φιλοπούλου, υπεύθυνη για τη διαχειριστική και τη διοικητική εποπτεία της μονάδας, μας ενημερώνει για τις ιδιαιτερότητες που έχει η εργασία σε έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό, αρμόδιο για θέματα ψυχικής υγείας αλλά και τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχουν οι υποψήφιοι που θα εργαστούν σε αυτόν.

CENTRAL PHOTO PRAKTIKH 1 THALPOS

Περιγράψτε μας εν συντομία τον χαρακτήρα και το όραμα του οργανισμού σας. 

Ο φορέας «Θάλπος-Ψυχική Υγεία» (πρώην Αθηνά-Κοινωνική Μέριμνα) είναι ένας μη κερδοσκοπικός και μη κυβερνητικός οργανισμός με 12 έτη συνεχούς παρουσίας και ενεργού συμβολής στην παρέμβαση και την ενημέρωση για την ψυχική υγεία, καθώς και στη διαχείριση προγραμμάτων κοινωνικής μέριμνας.

Στο πλαίσιο του ελληνικού μεταρρυθμιστικού πλαισίου ψυχικής υγείας και του προγράμματος «Ψυχαργώς», η ίδρυση, η οργάνωση και η λειτουργία του «Θάλπος Αττικής» και του «Θάλπος Καλαμάτας» αποτέλεσαν τον θεμέλιο λίθο του φορέα. Πρόκειται για μονάδες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης στεγαστικού τύπου υπό την εποπτεία του υπουργείου Υγείας με κύρια έμφαση στην ψυχοκοινωνική ανάπτυξη και απασχόληση των ανθρώπων που φιλοξενούνται, καθώς και στη νοσηλεία και την εκπαίδευσή τους.

Παράλληλα από το 2007, ο φορέας έχει συνεργαστεί με τοπικούς, εθνικούς και ευρωπαϊκούς φορείς για την ανάπτυξη και την εφαρμογή λεπτομερούς στρατηγικής σχεδίων δράσης σχετικά με την επιχειρηματικότητα, την απασχόληση, την κοινωνική ένταξη, την ψυχική υγεία και την ευημερία. Στόχος των δράσεων είναι η ευαισθητοποίηση και η ενεργή συμμετοχή στις τοπικές κοινωνίες για την αντιμετώπιση κοινωνικών θεμάτων μακροπρόθεσμα.

Το όραμα του φορέα «Θάλπος-Ψυχική Υγεία» είναι η βελτίωση της ψυχικής υγείας και της ποιότητας ζωής των ανθρώπων παρέχοντάς τους επαρκείς και ποιοτικούς πόρους, σωστή κατεύθυνση και κατάλληλη υποστήριξη, έτσι ώστε να μπορούν να εναρμονιστούν με τους ρυθμούς της κοινωνικής πραγματικότητας.

Για να ενσαρκώνουμε το όραμά μας επιδιώκουμε:

  • Να επαναφέρουμε την ψυχική υγεία των ανθρώπων σε κατάσταση τέτοια που να μπορούν να οδηγηθούν σε μια πιο υγιή, ουσιαστική και παραγωγική ζωή σε ιατρικό και λειτουργικό επίπεδο.
  • Να προσφέρουμε έμπνευση και γνώση, να παρέχουμε εκπαίδευση, κατάρτιση και καθοδήγηση με στόχο την ευεξία σε προσωπικό, επαγγελματικό και κοινωνικό επίπεδο.
  • Να προωθούμε τη θετική ψυχική υγεία και να ευαισθητοποιούμε το ευρύτερο κοινό, μέσω της ανταλλαγής βέλτιστων γνώσεων, σε συνεργασία με ανθρώπους που μοιράζονται την ίδια σκέψη και με επιστημονικούς οργανισμούς παγκοσμίως για την πρόληψη των ψυχικών διαταραχών.
  • Να υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματα των ψυχικά διαταραγμένων ασθενών και να μειώνουμε το στίγμα μέσω της ευαισθητοποίησης του κοινού και επιστημονικής έρευνας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.athena.org.gr (από 10/02/2018 ανανεώνουμε την ιστοσελίδα μας και θα μας βρίσκετε στο www.thalpos.org.gr).

Δεδομένου του ιδιαίτερου προφίλ του οργανισμού σας τι δυσκολίες αντιμετωπίζετε στην εύρεση κατάλληλου προσωπικού;

Σημαντικό στοιχείο στην αναζήτηση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί η ανάγκη για απασχόληση εξειδικευμένων επαγγελματιών με προηγούμενη εμπειρία σε μονάδες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης. Λόγω του ιδιαίτερου και συγκεκριμένου πλαισίου λειτουργίας των μονάδων δεν υπάρχει συνήθως εύρος υποψηφίων που να πληροί τις απαιτήσεις προϋπηρεσίας που αναζητούμε. Με τις κατάλληλες εκπαιδευτικές διαδικασίες και τα αντίστοιχα εργαλεία του φορέα και με την καθοδήγηση από τις διεπιστημονικές ομάδες των μονάδων επιδιώκουμε να ξεπερνάμε τη δυσκολία αυτή.

Πέραν των επιστημονικών απαιτήσεων που πρέπει να πληροί ο υποψήφιος, ποιο στοιχείο του χαρακτήρα του θεωρείτε κλειδί για την απασχόλησή του στον οργανισμό σας;

Πρωταρχικό στοιχείο του χαρακτήρα ενός υποψηφίου το οποίο αναζητούμε είναι η ικανότητα συναίσθησης του ανθρωπιστικού έργου που επιτελείται στις μονάδες και η δυνατότητα μετουσίωσης αυτού σε επαγγελματική πρακτική.

Θεωρείτε ότι οι συμβάσεις έργου που συνήθως αποτελούν τον κύριο τρόπο απασχόλησης σε έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό δημιουργεί προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία του; Με ποιους τρόπους φροντίζετε να ξεπερνάτε τις όποιες δυσκολίες δημιουργούνται;

Λόγω του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των μονάδων ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης το προσωπικό απασχολείται με έμμισθη σχέση εργασίας. Οι συμβάσεις έργου αποτελούν τρόπο απασχόλησης με εξωτερικούς συνεργάτες, οι οποίοι κατά περίπτωση προσφέρουν έργο για κάλυψη συγκεκριμένων αναγκών, όταν προκύπτουν. Στόχος και στις δύο περιπτώσεις είναι η βιωσιμότητα των συνεργασιών που αναπτύσσουμε.

PRAKTIKH 1A GROUP THALPOS

Σε ποιες αρχές στηρίζεται η συνεργασία μεταξύ των συναδέλφων και της διοίκησης του οργανισμού αλλά και μεταξύ των ατόμων που δέχονται την υποστήριξή σας;

Η βασική αρχή λειτουργίας των μονάδων είναι η εναρμόνιση της καθημερινής ζωής των ανθρώπων που φιλοξενούμε με τους ρυθμούς της κοινωνικής πραγματικότητας. Με αυτή την αρχή, το σύνολο του ανθρωπίνου δυναμικού του φορέα και των μονάδων διέπεται οριζόντια και κάθετα και ενεργεί βάσει των αξιών της ακεραιότητας, της υπευθυνότητας, της ομαδικότητας, της διαφάνειας και της καινοτομίας.

Ποια είναι εκείνα τα προσωπικά και επαγγελματικά στοιχεία που αξιολογείτε θετικά σε έναν υποψήφιο και θα λέγατε ότι αντικατοπτρίζουν την κουλτούρα του οργανισμού σας;

Το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί την κινητήρια δύναμη του φορέα. Τα προσωπικά στοιχεία που αξιολογούμε θετικά στους υποψηφίους αντικατοπτρίζουν τις αξίες του φορέα και σχετίζονται με την υπευθυνότητα, την ομαδικότητα και την ακεραιότητα που τους διακρίνει. Η επαγγελματική συνέπεια βάσει των αρχών της καλής πίστης και της συναλλακτικής ευθύτητας, η διάθεση για συνεχή κατάρτιση στο αντικείμενο εργασίας και η εξέλιξη των επαγγελματικών ικανοτήτων, καθώς και η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών είναι επαγγελματικά στοιχεία που συνάδουν με τη φιλοσοφία του φορέα «Θάλπος-Ψυχική Υγεία».

Για ποιους λόγους να θελήσει ένας υποψήφιος να ενταχθεί στην ομάδα σας;

Οι μονάδες μας ως πρότυπα κέντρα δυναμικής ανάπτυξης στηρίζονται στην επαγγελματική και την προσωπική εξέλιξη του ατόμου, καθότι ο ανθρώπινος παράγοντας είναι βασικό στοιχείο της εύρυθμης και της αποτελεσματικής λειτουργίας τους. Η συμμετοχή σε εργασία που σχετίζεται με προσφορά ανθρωπιστικού έργου, προσφέρει μια ηθική και πνευματική πραγμάτωση, καθώς τα αποτελέσματα που προκύπτουν αποτελούν αποτέλεσμα συλλογικής προσπάθειας. Ο φορέας «Θάλπος-Ψυχική Υγεία» εμπνέει και υποστηρίζει τη θετική ανατροφοδότηση των εργαζομένων μέσα από τη μετουσίωση του προσφερόμενου έργου σε επαγγελματικές δεξιότητες και εμπειρία.

Γρηγορίου Δώρα,

Σύμβουλος Εξυπηρέτησης Πελατών - "Στέντορας"

 

filopoulouphotoΡάνια Φιλοπούλου, κοινωνική επιστήμων, διοικητικός υπάλληλος

H Ράνια γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Καλαμάτα. Μετά από πολυετή και συνεχή ακαδημαϊκή εκπαίδευση σε συνδυασμό με την ερευνητική της δραστηριότητα στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής, έχει εφοδιαστεί με τεχνογνωσία και εμπειρία σε ένα ευρύ φάσμα σημαντικών κοινωνικών ζητημάτων, όπως οι εργασιακές σχέσεις, η εκπαίδευση, η υγεία, ο κοινωνικός αποκλεισμός/ένταξη, η μετανάστευση, προσφέροντας προτάσεις και λύσεις τόσο για τη διαχείριση και αντιμετώπισή τους όσο και για τη βιωσιμότητά τους.

Έχει σπουδάσει στο προπτυχιακό και το μεταπτυχιακό πρόγραμμα του τμήματος κοινωνικής πολιτικής του Παντείου πανεπιστημίου Αθηνών και είναι υποψήφια διδάκτωρ του ιδίου τμήματος, με αντικείμενο μελέτης τις επαγγελματικές επιλογές των παιδιών στην Ελλάδα.

Για επτά έτη, η Ράνια ήταν υπεύθυνη για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων κοινωνικής μέριμνας για τον φορέα «Αθηνά-Κοινωνική Μέριμνα» (σήμερα «Θάλπος-Ψυχική Υγεία»). Πυρήνας των προγραμμάτων που επιμελήθηκε, αποτέλεσαν τα προγράμματα απασχόλησης των οποίων η κοινωνική αξία αποτέλεσε σημαντική εξέλιξη και ενίσχυση για παραπάνω από 800 ανθρώπους/κοινωνικές ομάδες.

Με την ολοκλήρωση των κοινωνικών προγραμμάτων, η Ράνια ανέλαβε τις διοικητικές διαδικασίες της μονάδας «Θάλπος Αττικής». Είναι υπεύθυνη για τη διαχειριστική και διοικητική εποπτεία της μονάδας και συνεργάζεται επίσης με την επιστημονική ομάδα.

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn