4_ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ_ΜΕ_ΤΟ_ΣΠΑΘΙ_ΜΑΣ_mini_poster.jpg

Τα Public είναι το κορυφαίο “love brand” στη συνείδηση του καταναλωτή με 54 καταστήματα σε Ελλάδα και Κύπρο, 100% θυγατρική εταιρεία του Ομίλου Olympia. Ο κ. Δημήτρης Σταυρόπουλος, Talent Acquisition & Development Manager της εταιρίας, μας αναλύει την εστίαση του οργανισμού στη δημιουργία του “ελληνικού Retail φυτωρίου ταλέντων”, προάγοντας τη συνεχή και συνεπή παρουσία της εταιρίας δίπλα στον εργαζόμενο, επιτυγχάνοντας το επιδιωκόμενο εμπορικό αποτέλεσμα!

Ποια είναι εκείνα τα προσωπικά και επαγγελματικά στοιχεία που αξιολογείτε θετικά σε έναν υποψήφιο και θα λέγατε ότι αντικατοπτρίζουν την κουλτούρα του οργανισμού σας;

Οι πρόσφατα επικαιροποιημένες αξίες του οργανισμού είναι ενδεικτικές της κουλτούρας μας αλλά και των όσων αναζητούμε στους υποψηφίους, υπερθεματίζοντας τη στρατηγική «Hiring attitude & not only skills». Συγκεκριμένα:

  • Σεβασμός: Συμπεριφερόμαστε σε συναδέλφους, πελάτες και προμηθευτές με ευγένεια, καλοσύνη και αξιοπρέπεια.
  • Εμπιστοσύνη: Χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης μεταξύ μας, με τους πελάτες μας και με τους συνεργάτες μας.
  • Εξέλιξη: Κατανοούμε ότι η επιτυχία μας βασίζεται στη διαρκή μας εξέλιξη.
  • Πνεύμα νικητή: Θέλουμε να είμαστε οι καλύτεροι σε ό,τι αποφασίσουμε να κάνουμε, με πάθος μέχρι την ολοκλήρωση των στόχων μας.
  • Ομαδικότητα: Δουλεύουμε σαν ένας, μοιραζόμαστε το ίδιο όραμα, στοχεύουμε στη συλλογική επίδοση και στην κοινή δέσμευσή μας για το αποτέλεσμα.
  • Δημιουργικότητα: Ενθαρρύνουμε την ανάπτυξη καινούριων ιδεών, που μας εξελίσσουν καθημερινά.
  • Αποτελεσματικότητα: Εξελίσσουμε δυναμικά την ικανότητά μας να πετυχαίνουμε γρήγορα αποτελέσματα.

Πόση βαρύτητα δίνετε στην εκπαίδευση του προσωπικού; Ποια θα μπορούσαν να είναι μερικά χαρακτηριστικά παραδείγματα που αποδεικνύουν το ενδιαφέρον το δικό σας και κατ’ επέκταση της επιχείρησης για την εκπαίδευση του προσωπικού;

Με συνέπεια και διάθεση αναγνώρισης χτίζουμε ολοκληρωμένο μονοπάτι καριέρας και ανάπτυξης των ανθρώπων μας που αναπαράγεται εσωτερικά ως career path development. Προωθούμε τις εσωτερικές προαγωγές και δημιουργούμε ευκαιρίες εξέλιξης, δίνοντας έμφαση στην ανάδειξη των ταλέντων μας και στην ανάπτυξη κάθε μέλους της οικογένειας Public. Δρομολογούμε soft & attitude skills εκπαιδεύσεις που αυξάνουν την αντιλαμβανόμενη αξία της ομαδικής συνεργασίας, της καταπολέμησης του στρες, του αποτελεσματικού time management και της επικοινωνίας. Ενώ παράλληλα εξίσου πρωταγωνιστικό ρόλο στις εκπαιδευτικές μας ενέργειες αποτελεί η ανάπτυξη τεχνικών ικανοτήτων που είναι απαραίτητες για την επίτευξη των εταιρικών μας στόχων. Τεχνικές διαπραγματεύσεων, πωλήσεων και συνεχούς ενημέρωσης αναφορικά με τις προϊοντικές εξελίξεις που αφορούν τον κλάδο μας συμπεριλαμβάνονται στις εκατοντάδες ώρες που υλοποιούνται ετησίως από δομημένες ομάδες εξειδικευμένων επαγγελματιών.

Πώς αξιολογείτε τους ανθρώπους που κάνουν αίτηση για μία θέση στην εταιρία σας με διαφορετική επαγγελματική πορεία αλλά με ικανότητες και δεξιότητες σχετικές με την αναφερόμενη θέση;

Η στρατηγική στελέχωσης και προαγωγών του οργανισμού μας αποτελεί μία ικανή απάντηση του ελληνικού επιχειρείν στην καταπολέμηση του Βraindrain, ιδιαίτερα αναφορικά με τους Millennials και τη GenZ. Παράλληλα καθιστά περισσότερο ορατές τις ευκαιρίες εργασίας στην ελληνική επικράτεια, αναδεικνύοντας και τα ταλέντα που δύνανται να τις αξιοποιήσουν. Περιλαμβάνοντας στάδια αναζήτησης, αξιολόγησης και πρόκρισης του κατάλληλου από πλευράς potential, capabilties και competencies ταλέντου, χωρίς διακρίσεις και στεγανά, επιλέγονται τα κατάλληλα high potential talents. Μέσα από αυτή τη διαδικασία συστήνουμε τον candidate experience προσανατολισμό μας, επιτυγχάνοντας να προσδώσουμε νέα αναζωογονητική πνοή στις ομάδες μας.

E. PUBLIC LOGO 3D F onWHITE

Ποιες είναι οι μέθοδοι αξιολόγησης που χρησιμοποιείτε κατά τη διαδικασία στελέχωσης/προαγωγών; Ποιο πλάνο καριέρας ακολουθείτε για τα στελέχη (για παράδειγμα προαγωγές, εσωτερικές μετακινήσεις κ.λπ.);

«Oι άνθρωποί μας είναι η έμπνευσή μας, η κινητήριος δύναμή μας να δημιουργούμε, να καινοτομούμε και να απογειώνουμε τα χαμόγελά τους». Πιστοί στο όραμά μας, θεωρούμε τους ανθρώπους μας ως τον σημαντικότερο παράγοντα για την επίτευξη των εμπορικών μας στόχων, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη διαδικασία στελέχωσης και προαγωγών, εστιάζοντας στους παρακάτω κεντρικούς πυλώνες:

  • Performance management excellence

Εισάγοντας και εξελίσσοντας συνεχώς το συγχρονισμένο, με τις παγκόσμιες τάσεις στην αγορά του retail, σύστημα αξιολόγησης, η Public στοχεύει στην ανάδειξη των high performers και στην ουσιαστική υποστήριξη των αδύναμων συναδέλφων. Το performance review εφαρμόζεται μέσω μιας διαδραστικής διαδικασίας αξιολόγησης, με άμεσα, μεστά και κατανοητά συμπεράσματα που οδηγούν σε συγκεκριμένα πλάνα ενεργειών, ενισχύοντας το commitment και το engagement των ανθρώπων μας.

  • Talents calibration continuity

Με οργανωμένο και μεθοδικό προγραμματισμό το HR και η διοίκηση κάθε τμήματος λαμβάνουν υπόψη τους τη μοναδικότητα του κάθε ρόλου, διαμορφώνοντας ολοκληρωμένα career paths και διευκολύνοντας το succession planning του οργανισμού. Με αυτόν τον τρόπο σχεδιάζεται η επόμενη ημέρα των high performers, ενώ παράλληλα χαρτογραφούνται οι εκπαιδευτικές ανάγκες και αποφασίζονται οι ενέργειες που θα αναπτύξουν περαιτέρω τόσο τους ίδιους, όσο και εκείνους με περιθώριο βελτίωσης.

Κατά την αξιολόγηση των βιογραφικών ποια είναι η τύχη όσων απορρίπτετε; Για παράδειγμα, ενημερώνετε τους υποψηφίους, αιτιολογείτε με κάποιον τρόπο την απόρριψή τους ή δεν κάνετε τίποτα περεταίρω;

Διανύουμε την παραγωγική εποχή των Millennials με την αναζήτηση, την προσέλκυση, την ανάπτυξη και τη διατήρηση των ταλέντων να υλοποιείται σε μια εντελώς νέα βάση. Η Public στοχεύοντας στην ανάδειξη των μοναδικών στοιχείων της επιτυχίας της, τη νεανική, καινοτόμα και προσηνή κουλτούρα (χαμόγελο, πάθος, ευγένεια), με πελατοκεντρική προσέγγιση, συγχρονισμένη με τον συνεχώς επιταχυνόμενο ρυθμό ανάπτυξης των πωλήσεων της αλλά και με την πρωταγωνιστική της θέση στην «καρδιά» του καταναλωτή, δεν θα μπορούσε παρά να χαμογελά, ως ένα από τα εκκολαπτόμενα καλύτερα εργασιακά περιβάλλοντα Millennials στην αγορά του retail, με περισσότερο από το 70% των ανθρώπων της να ανήκουν σε αυτή τη γενιά. Η συνέπεια λοιπόν έναντι των υποψηφίων αλλά και η αγαστή επικοινωνία μας μαζί τους είναι σημαντική παράμετρος του candidate experience, ανεξαρτήτως εάν τελικά επιλεγούν για την κάλυψη μιας θέσης στον οργανισμό μας.

Σε ποιες αρχές στηρίζονται οι συνεργασίες τόσο μεταξύ των υπαλλήλων στα Public, όσο και μεταξύ των υπαλλήλων και της διοίκησης της εταιρίας; Με ποιους τρόπους ενδυναμώνετε το κίνητρο αγαστής συνεργασίας με τους εργαζομένους;

Τα Public, το κορυφαίο «love brand» στη συνείδηση του καταναλωτή, με 54 καταστήματα σε Ελλάδα και Κύπρο, 100% θυγατρική εταιρία του oμίλου Olympia, υιοθετώντας «agile business partner» HR operating model, εστιάζουν στη δημιουργία ενός υγιούς εργασιακού περιβάλλοντος και στην υλοποίηση καινοτόμων δράσεων που προάγουν τη συνεχή και συνεπή παρουσία της εταιρίας δίπλα στον εργαζόμενο. Η εξέλιξη του ανθρωπίνου δυναμικού και η διαμόρφωση ενός παραγωγικού και ευχάριστου εργασιακού κλίματος, που στοχεύει τόσο στην ανάδειξη των ταλέντων που διαπρέπουν, όσο και στην υποστήριξη των συναδέλφων με μεγαλύτερο περιθώριο βελτίωσης είναι οι ακρογωνιαίοι λίθοι των ενεργειών μας. «Η συνεχής εξέλιξη, η αποτελεσματική αξιολόγηση και η συνεπής διαδοχή προσπερνά παραδοσιακές πρακτικές και συμβατικά στεγανά, με σκοπό την πρόοδο των ανθρώπων μας, την εμπέδωση της κουλτούρας συνεχούς feedback και φυσικά την υποστήριξη του άρματος προόδου του οργανισμού». Οι 8 HR βραβεύσεις την τελευταία διετία επιβεβαιώνουν την επιτυχή εφαρμογή των νέων πρακτικών διοίκησης ανθρωπίνου δυναμικού που ακολουθεί η εταιρία, ενώ παράλληλα αποτελεί έναυσμα για τον σχεδιασμό μελλοντικών πρωτοβουλιών. Οι ενέργειές μας συνεχώς διευρύνονται, καθιστώντας μας το «ελληνικό retail φυτώριο ταλέντων» με σύμμαχο τους ανθρώπους μας και τη διοίκηση της εταιρίας μας.

Δώρα Γρηγορίου,

Σύμβουλος εξυπηρέτησης πελατών,

«Στέντορας»

 

B. StavropoulosΟ Δημήτρης Σταυρόπουλος αποτελεί έναν εκ των νέων ανερχόμενων διευθυντών ανθρωπίνου δυναμικού στην ελληνική αγορά, κατέχοντας σήμερα τη θέση του Talent Acquisition & Development Manager της εταιρίας Public με ευθύνη Ελλάδας και Κύπρου, 100% θυγατρικής εταιρίας του ομίλου Olympia.

Διαθέτει δωδεκαετή εμπειρία ως people strategy partner σε πολυεθνικούς οργανισμούς, όπως Microsoft, First Data Corporation & Olympia Group of Companies, με πλήθος δράσεων αναφορικά με τα εξής: organizational development, talent acquisition & employer branding, talents empowerment & performance management, culture change, innovation promotion & employee relations.

Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στη διοίκηση ανθρωπίνου δυναμικού και πτυχίου οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ο.Π.Α.), έχοντας επιπλέον πραγματοποιήσει ερευνητική συνεργασία με το City University of London, εστιάζοντας σε business evaluation.

Έχει δημοσιεύσει πλήθος άρθρων με θεματολογία όπως: «The evolution of generation Z», «Employer branding as talents empowerment mean», «Replacing annual reviews & scale systems with millennials development coaching», «Recruitment & hiring effectiveness», «Cultivating retail HIPOs», «Re-approaching corporate benefits in a work/life balance flexible orientation» και έχει βραβευτεί σε best workplaces, EEDE HR Excellence Awards, Boussias HR Awards και Skywalker HR Awards, εκπροσωπώντας μεταξύ άλλων τους οργανισμούς Microsoft, Public κ.τ.λ.

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn